Jätteet ja jätehuoltopalvelut

Jätteet ja sivutuotteet omilla voimalaitoksilla

Polttoaineiden käytöstä syntyy sivutuotteena tuhkaa ja savukaasujen rikinpoistosta kipsiä tai muuta rikinpoistotuotetta. Tuhkan ja rikinpoistotuotteiden osuus energiantuotantomme sivutuotteista ja jätteistä on keskimäärin yli 90 %.
 
Voimalaitosten kunnossapidosta syntyy metalliromua ja muuta tavanomaista teollisuusjätettä sekä vähemmässä määrin jäteöljyjä ja muita vaarallisia jätteitä. Pyrimme toimittamaan sivutuotteet ja jätteet hyötykäyttöön aina, kun se on mahdollista. Käyttämämme jätehuoltopalvelutoimittajat ovat asianmukaisesti luvitettuja ja luotettavia jätehuoltoyrityksiä.
 
Loviisan ydinvoimalaitoksella syntyy tavanomaisten teollisuusjätteiden lisäksi radioaktiivisia jätteitä, jotka käsittelemme itse Suomen ydinenergialainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Radioaktiivisten jätteiden määrä on pieni, mutta niiden käsittelyyn ja loppusijoitukseen tarvitaan erityisratkaisuja. Vuonna 2016 Fortumin voimalaitoksilla ja lämpölaitoksilla syntyi sivutuotteita ja jätteitä yhteensä noin 735 000 (2015: 601 000) tonnia. Näistä 37 % toimitettiin hyötykäyttöön.
 

Jätteiden vastaanotto, kierrätys ja hyötykäyttö

Osana uutta strategiaamme olemme laajentaneet liiketoimintaamme sisältämään myös kiertotalouspalveluja asiakkaillemme. Meille kiertotalous tarkoittaa sitä, että materiaalit kierrätetään mahdollisimman kokonaisvaltaisesti ja vaaralliset aineet poistetaan kierrosta. Fortumin uusi kiertotalousliiketoiminta vastaanottaa, käsittelee ja hyötykäyttää asiakkaiden jätteitä materiaalin kierrätykseen ja energiantuotantoon Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa.
 
Vuonna 2016 vastaanotimme asiakkailtamme yhteensä noin 396 300 tonnia tavanomaisia jätteitä ja noin 239 000 tonnia vaarallisia jätteitä. Mahdollisimman suuri osa jätevirrasta kierrätetään, hyödynnetään tai käytetään uudelleen. Jäte, joka ei sovellu kierrätykseen tai uudelleenkäyttöön materiaalina, hyödynnetään energiana jätteenpolttolaitoksissa.
 

30.3.2017