Päästöt ilmaan

Fortumin toiminnoista aiheutuu erilaisia päästöjä ilmaan. Globaalia ilmastomuutosta edistäviä kasvihuonekaasuja syntyy ennen kaikkea fossiilisten polttoaineiden käytöstä ja fossiilista alkuperää olevien jätteiden polttamisesta. Ilmastonmuutokseen vaikuttavat myös nestemäisen maakaasun kuljettamisen ja maakaasun putkisiirron yhteydessä tapahtuvat mahdolliset kaasuvuodot.
 
Paikallisia ympäristö- ja terveysvaikutuksia aiheuttavia savukaasupäästöjä syntyy kaikesta polttamisesta. Typenoksideja syntyy sekä polttoaineen että palamisilman sisältämästä typestä. Rikkidioksidia puolestaan syntyy rikistä, jota on epäpuhtautena muun muassa kivihiilessä, turpeessa ja öljyssä. Hiukkaspäästöt ovat hienojakoista tuhkaa, jota syntyy ennen muuta kiinteiden polttoaineiden ja jätteiden poltossa. Polttoaineen ja jätteiden alkuperästä riippuen hiukkaset sisältävät erilaisia raskasmetalleja.
 

Huippuluokan ilmansuojelua

Typenoksidi-, rikkidioksidi- ja hiukkaspäästöjä on mahdollista vähentää polttoainevalinnoilla ja erilaisilla savukaasujen puhdistustekniikoilla. Fortumilla on korkeatasoista osaamista polttotekniikassa ja olemme toimittaneet typenoksidipäästöjen vähentämiseen tarkoitettuja polttoteknisiä ratkaisuja useille voimayhtiöille. Vuoden 2016 aikana toimitimme poltinprojekteja virolaisille, ruotsalaisille, romanialaisille ja puolalaisille asiakkaille.
 
Meri-Porin ja Suomenojan voimalaitoksemme on varustettu rikinpoistolaitoksella. Puolassa rakennamme uudelle Zabrzen CHP-laitokselle savukaasureaktorin ja pussisuotimen, mikä vähentää päästöjä ilmaan. Vaarallisia jätteitä polttavat laitoksemme Riihimäellä Suomessa, Kumlassa Ruotsissa ja Nyborgissa Tanskassa on varustettu tehokkailla savukaasujen puhdistusjärjestelmillä. Haitalliset päästöt ilmaan minimoidaan erilaisilla poltettavien jätteiden mukaan valituilla suodattimilla ja pesureilla.
 

Vaatimukset kiristyvät

EU-maissa savukaasupäästöille on asetettu hyvin tiukat päästörajat, joiden saavuttaminen edellyttää parhaan käyttökelpoisen teknologian (Best Available Technology, BAT) käyttöä. Euroopan tuotannossamme typenoksidi-, rikkidioksidi- ja hiukkaspäästömme ovatkin vähentyneet merkittävästi viime vuosikymmeninä. Päästörajoitukset tiukkenivat entisestään vuonna 2016 IED-direktiivin (Industrial Emissions Directive) voimaantulon myötä.
 
Kaikki Fortumin voimalaitokset toimivat ympäristölupaehtojen mukaisesti, ja laitokset täyttävät pääosin myös uudet päästörajavaatimukset. Suomenojan voimalaitoksella ja Rejtanan lämpölaitoksella Puolassa tehdään investointeja savukaasujen puhdistusprosessiin ja -järjestelmiin lähivuosina. Venäjän voimalaitoksilla päästöjä rajoitetaan maan lainsäädännön mukaisesti. Venäjällä on valmisteilla uutta lainsäädäntöä, joka kiristää päästövaatimuksia tulevaisuudessa.
 

Savukaasupäästöt

Rikkidioksidipäästömme (SO2) olivat 22 500 (2015: 19 900) t, typenoksidien päästömme (NOX) 26 000 (2015: 26 800) t ja hiukkaspäästömme 16 800 (2015: 17 800) t. Rikkidioksidipäästöistä 81 % (2015: 77 %), typenoksidien päästöistä 82 % (2015: 84 %) ja hiukkaspäästöistä 98 % (2015: 98 %) oli peräisin Venäjän toiminnoista. Hiilidioksidipäästöt on raportoitu sivulla Ilmastonmuutoksen hillintä. Yksityiskohtaista tietoa päästöistämme ilmaan on saatavilla kestävän kehityksen raportistamme.
 

30.3.2017