Vedenkäyttö

Fortum käyttää runsaasti vettä erityyppisillä voimalaitoksilla ja kaukolämpöverkoissa. Useimmissa tapauksissa laitoksemme eivät kuluta vettä, vaan vesi palautetaan samaan vesistöön, josta se otetaan. Veden ominaisuudet voivat muuttua prosessin aikana, mutta veden määrä säilyy yleensä muuttumattomana. Joissain tapauksissa vettä siirtyy toiseen kohteeseen, esimerkiksi kun vettä haihtuu ilmaan jäähdytystornista, vuotaa maaperään kaukolämpöputkistosta tai kun jätevettä lasketaan kunnalliseen viemäriin.
 
Vesivoimantuotanto on erityinen veden käytön muoto. Joessa virtaava vesi johdetaan turbiinin läpi sähkön tuottamiseksi. Tässä prosessissa vettä ei kulu eivätkä veden ominaisuudet muutu. Vesivoimantuotantoon liittyy kuitenkin usein vesistön säännöstelyä, joka muuttaa vedenpinnan ja virtaaman vaihtelua luonnontilaan verrattuna. Fortum ei raportoi jokien virtaamia vesivoimantuotantoon liittyvänä veden käyttönä.
 

Jäähdytysvesi

Lauhdutusvoiman tuotannossa tarvitaan paljon jäähdytysvettä. Jäähdytysvesien osuus onkin yli 90 % Fortumin kaikesta vuotuisesta vedenotosta.
 
Fortumin lauhdutusvoimalaitokset Suomessa, Loviisan ydinvoimalaitos ja Meri-Porin voimalaitos, sijaitsevat rannikolla ja käyttävät suoraa merivesijäähdytystä. Jäähdytys ei kuluta vettä, vaan merestä otettu vesi palautetaan takaisin mereen. Ainoa muutos on jäähdytysveden lämpötilan nousu noin kymmenellä asteella.

Myös CHP-laitoksillamme tuotetaan ajoittain lauhdutussähköä. Useimmissa tapauksissa jäähdytysvesi otetaan paikallisesta vesistöstä. Venäjällä ja Puolassa käytetään jäähdytystorneja, joissa osa jäähdytysvedestä haihtuu ilmakehään.
 
Vedenottomme ja jätevesimäärämme on raportoitu kestävän kehityksen raportissamme.
 

30.3.2017