Ympäristöpoikkeamat

Seuraamme konsernitasolla merkittävien EHS-poikkeamien lukumäärää, joka osaltaan kuvaa ympäristöasioiden hallinnan laatua. Vuonna 2016 merkittäviä EHS-poikkeamia oli 22 (2015: 18). Näistä 12 oli merkittäviä ympäristöpoikkeamia, joihin laskemme 100 litraa ylittävät vuodot ympäristöön, merkittävät ympäristöluparikkomukset sekä muut merkittävää vaikutusta ympäristöön aiheuttaneet ympäristöpoikkeamat. 
 

Ympäristötiedustelut ja valitukset

Voimalaitoksille tulee vuosittain ympäristötiedusteluja ja muita yhteydenottoja, jotka käsitellään pääosin paikallisesti. Tulevista mahdollisesti ympäristövaikutuksia aiheuttavista toimista pyritään tiedottamaan jo etukäteen esimerkiksi paikallisten tiedotusvälineiden avulla ja avoimissa yleisötilaisuuksissa. Fortumin verkkosivuilla on myös palautekanava, jonka kautta sidosryhmämme voivat ilmoittaa havaitsemistaan mahdollisista toimintamme aiheuttamista epäkohdista. Vuoden 2016 aikana tietoomme ei tätä kautta tullut uusia ympäristöön liittyviä valituksia.
 

30.3.2017