Avainluvut

Taloudelliset avainluvut


 
 
2016
Edelliset 12 kk
Sijoitetun pääoman tuotto, %
4,0
6,4
Vertailukelpoinen nettovelka/käyttökate (EBITDA)
0,0
0,9
Tunnuslukuja
Milj. euroa tai kuten merkitty
III/17
III/16
I-III/17
I-III/16
2016
Edelliset 12 kk
Liikevaihto
919
732
3 088
2 489
3 632
4 231
Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA)
210
151
852
717
1 015
1 150
Vertailukelpoinen liikevoitto
94
58
516
455
644
705
Liikevoitto
387
-6
843
430
633
1 046
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta
21
11
114
116
131
129
Tulos ennen tuloveroja
351
-40
811
411
595
995
Tulos/osake, euroa
0,40
-0,03
0,70
0,40
0,56
0,86
Liiketoiminnan rahavirta
185
101
699
471
621
849
Oma pääoma/osake, euroa
 
 
14,59
14,75
15,15
 
Korollinen nettovelka (kauden lopussa)
 
 
1 075
-137
-48
 
 

 

26.10.2017