Avainluvut

 Taloudelliset avainluvut

 
2016
Edelliset 12 kk
Sijoitetun pääoman tuotto, %
4,0
4,3
Vertailukelpoinen nettovelka/käyttökate (EBITDA)
0,0
0,6

 Tunnuslukuja

Milj. euroa tai kuten merkitty
II/17
II/16
I-II/17
I-II/16
2016
Edelliset 12 kk
Liikevaihto
937
768
2 169
1 757
3 632
4 044
Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA)
219
209
642
566
1 015
1 091
Vertailukelpoinen liikevoitto
109
122
421
397
644
668
Liikevoitto
66
67
456
437
633
652
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta
35
38
94
105
131
120
Tulos ennen veroja
49
61
461
451
595
605
Tulos/osake, euroa
-0,08
0,06
0,30
0,43
0,56
0,43
Liiketoiminnan rahavirta
232
-5
514
370
621
765
Oma pääoma/osake, euroa
 
 
14,22
14,92
15,15
 
Korollinen nettovelka (kauden lopussa)
 
 
605
-934
-48
 

 

20.7.2017