Avainluvut

 
Tunnuslukuja*
2016
2015
Sijoitetun pääoman tuotto, %
4,0
22,7
Vertailukelpoinen nettovelka/käyttökate (EBITDA)
0,0
-1,7
* Tunnusluvut koskien koko Fortumia, sisältää lopetetut toiminnot
 
Tunnuslukuja
IV/16
IV/15
2016
2015
Liikevaihto, milj. euroa
1 143
964
3 632
3 459
Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA), milj. euroa
 
 
 
 
Jatkuvat toiminnot
298
315
1 015
1 102
Lopetetut toiminnot
-
-
-
163
Fortum yhteensä
298
315
1 015
1 265
Vertailukelpoinen liikevoitto, milj. euroa
 
 
 
 
Jatkuvat toiminnot
188
243
644
808
Lopetetut toiminnot
-
-
-
114
Fortum yhteensä
188
243
644
922
Liikevoitto, milj. euroa
 
 
 
 
Jatkuvat toiminnot
202
38
633
-150
Lopetetut toiminnot
-
-
-
4 395
Fortum yhteensä
202
38
633
4 245
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta, milj. euroa
 
 
 
 
Jatkuvat toiminnot
15
35
131
20
Lopetetut toiminnot
-
-
-
0
Fortum yhteensä
15
35
131
20
Tulos ennen veroja, milj. euroa
 
 
 
 
Jatkuvat toiminnot
184
20
595
-305
Lopetetut toiminnot
-
-
-
4 393
Fortum yhteensä
184
20
595
4 088
Tulos/osake, euroa
 
 
 
 
Jatkuvat toiminnot
0,16
0,02
0,56
-0,26
Lopetetut toiminnot
-
-
-
4,92
Fortum yhteensä
0,16
0,02
0,56
4,66
Jatkuvien liiketoimintojen rahavirta, milj. euroa
150
332
621
1,228
Oma pääoma/osake, euroa
 
 
15,15
15,53
Korollinen nettovelka (kauden lopussa), milj. euroa
 
 
-48
-2,195
 

2.2.2017