Ympäristövastuun tunnusluvut

 

​2015 2014​ ​2013
​Hiilidioksidipäästöt (Scope 1), miljoonaa tonnia ​19,2 ​20,3 ​20,5
​Rikkidioksidipäästöt, tonnia ​19 900 ​20 400 ​22 000
​Typenoksidien päästöt, tonnia ​26 800 ​28 700 ​30 800
​Hiukkaspäästöt, tonnia ​17 800 ​21 300 ​20 800
​Sähköntuotannon CO2-ominaispäästöt, g/kWh ​166 ​177 ​200
​> 5 vuoden keskiarvo EU:ssa, g/kWh ​50 ​60 ​60
​Energian kokonaistuotannon CO2-ominaispäästöt, g/kWh ​181 ​189 ​204
​> 5 vuoden keskiarvo, g/kWh ​191 ​198 ​197
​CO2-päästöttömän energian osuus sähköntuotannossa, % ​64 ​64 ​63
​Uusiutuvan energian osuus sähköntuotannossa, % ​34 ​32 ​28
​Uusiutuvan energian osuus lämmöntuotannossa, % ​8 ​6 ​9
​Energiatehokkuushankkeilla saavutettu energiansäästö, GWh/a ​559 ​592 ​89
​Kipsin hyötykäyttöaste, % ​100 ​100 ​99
​Tuhkan hyötykäyttöaste, % ​33 ​34 ​38
​Vedenotto, milj. m3 ​2 138 ​2 186 ​2 312
​> josta jäähdytysvettä, milj. m3 ​2 060 ​2 094 ​2 231
​Merkittävät EHS-poikkeamat, kpl ​18 ​27 ​35
​> joista ympäristöluparikkomuksia, kpl ​14 ​15 ​14
​ISO14001-ympäristösertifioidut toiminnot, % liikevaihdosta ​99,9 ​99,9 ​99,9

20.2.2016