Historia

Fortum perustettiin 1998. Suunnitelmana oli luoda uusi energiakonserni, johon yhdistettiin valtionyhtiö Imatran Voima Oy (IVO) ja pörssinoteerattu Neste Oyj.

2016: Julkaisimme helmikuussa 2016 uuden vision, strategian kulmakivet ja päivitetyt taloudelliset tavoitteet. Muokkasimme myös toimintamalliamme, jotta se mahdollistaisi paremman strategian toimeenpanon. Nyt visio ja missio ulottuvat pidemmälle kuin vain puhtaaseen energiantuotantoon ja kuvaavat sitoutumistamme auttaa sidosryhmiämme, asiakkaitamme ja yhteiskuntaa tekemään kestävän kehityksen mukaisia valintoja. Vuoden aikana ostimme puolalaisen sähkön- ja kaasunmyyntiyhtiön DUON:in, investoimme tuulivoimaan Ruotsissa, Norjassa ja Venäjällä sekä ostimme johtavan pohjoismaisen kiertotalousyhtiö Ekokemin. Lisäksi myimme Tobolskin voimalaitoksen ja saimme päätökseen laajan investointiohjelmamme Venäjällä.

2015: Huhtikuussa Pekka Lundmark nimitettiin Fortumin uudeksi toimitusjohtajaksi. Hän aloitti tehtävässä syyskuussa 2015. Kesäkuussa saatoimme päätökseen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnin. Elokuussa ilmoitimme osallistuvamme Fennovoiman ydinvoimahankkeeseen 6,6 prosentin osuudella. Osana vuonna 2008 alkanutta investointiohjelmaamme Venäjällä, Chelyabinsk GRES -voimalaitoksen ykkösyksikkö aloitti joulukuussa kaupallisen tuotannon. Ilmoitimme myös rakentavamme 35 MW:n tuulipuiston Uljanovskiin, Venäjälle.

2014: Saatoimme maaliskuussa päätökseen Suomen sähkönsiirtoliiketoiminnan ja toukokuussa Norjan sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnin. Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myyntimahdollisuuksien arviointi ja valmistelu etenivät suunnitelmien mukaan. Osana vuonna 2008 alkanutta investointiohjelmaa Venäjällä Nyaganin-voimalaitoksen kolmosyksikkö valmistui ja otettiin kaupalliseen käyttöön vuoden lopussa. Joulukuussa me ja Gazprom Energoholding allekirjoitimme pöytäkirjan aloittaaksemme alueellisen energiatuotantoyhtiö TGC-1:n omistusten uudelleenjärjestelyn. Uudelleenjärjestely kasvattaisi vesivoimatuotantoamme 60 prosentilla. Mikäli uudelleenjärjestely etenee suunnitellusti olisimme valmiita osallistumaan enintään 15 prosentin vähemmistöosuudella Fennovoiman ydinvoimahankkeeseen. Vuonna 2012 käynnistetty tehostamisohjelma saatiin vuoden lopussa menestyksekkäästi päätökseen.

2013: Vuonna 2013 vihimme käyttöön viisi uutta tuotantolaitosta Pohjois-Euroopassa ja kaksi Venäjällä. Joustavuutta ja kilpailukykyämme vahvistava tehostamisohjelmamme eteni suunnitellusti. Kestävän kehityksen ja työturvallisuuskysymysten osalta edistyimme hyvin vuonna 2013. Global District Energy Climate Award -organisaatio myönsi Fortumille innovaatiopalkinnon nopeapyrolyysiteknologian investointiprojektista. Meidät arvioitiin myös parhaimmaksi yritykseksi pohjoismaisessa ilmastoindeksissä. Vuonna 2013 omille työntekijöillemme sattui poissaoloon johtaneita tapaturmia vähemmän kuin koskaan aikaisemmin. Parantuneen asiakastyytyväisyyden lisäksi myös asiakasmäärämme on kasvanut ja päättyneenä vuonna meillä oli Pohjoismaissa enemmän asiakkaita kuin koskaan aiemmin. Saimme myös valmiiksi sähkön siirtoliiketoimintamme tulevaisuutta koskevan arvioinnin, ja ilmoitimme sähköverkkojemme myynnistä Suomessa. Muun sähkönsiirron osalta mahdollisia tulevia myyntimahdollisuuksia arvioidaan maittain. Katso video: Strategiamme toteuttaminen vuonna 2013

2012: Fortum käynnisti syksyllä 2012 tehostamisohjelman ylläpitääkseen ja vahvistaakseen strategista joustavuuttaan ja kilpailukykyään sekä varmistaakseen yhtiön taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen myös jatkossa. Vesivarastojen tasot olivat korkealla koko vuoden, minkä vuoksi Fortumilla oli vuonna 2012 kaikkien aikojen suurin vesivoimatuotanto. Fortum päätti investoida noin 500 miljoonaa euroa uuteen biopolttoaineita hyödyntävään sähkön- ja lämmön yhteistuotantolaitokseen (CHP) Tukholmassa. Myös uusia tuotteita tuotiin markkinoille menestyksekkäästi.

2011: Fortum aloitti valmistelut Ranskan vesivoimakonsessioiden tarjouskilpailuihin sekä jatkoi aaltovoiman ja aurinkoenergian kehittämistä. Keväällä 2011 tapahtuneen Fukushiman ydinvoimaonnettomuuden jälkeen tehdyt turvallisuusselvitykset osoittivat, että kaikki Fortumin omistamat ja osaomistuksessa olevat ydinvoimalat ovat turvallisia. Biomassaa hyödyntävä sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitos (CHP) otettiin käyttöön Viron Pärnussa. Baltian alueella, Suomessa ja Ruotsissa oli rakenteilla useita uusia CHP-laitoksia. Lisäksi Fortum osti kaksi yritystä Puolasta ja otti käyttöön uusia hinnoittelumalleja asiakkaille Suomessa ja Ruotsissa. Fortum aloitti myös etäluettavien sähkömittareiden asentamisen sähköverkkoasiakkaille Suomessa. Ruotsissa Fortum avasi sähköverkkonsa kuluttajille; heillä on nyt mahdollisuus myydä itse tuottamaansa sähköä suoraan Fortumin verkkoon. Fortum saattoi päätökseen myös Ruotsissa Tukholman ulkopuolella sijaitsevien kaukolämpötoimintojen ja lämmöntuotantolaitosten myymisen. Venäjän  investointiohjelma eteni hyvin ja uusia yksiköitä otettiin käyttöön Chelyabinsk -voimalaitoksella sekä Tjumenissa ja Tobolskissa.

2010: Fortum liittyy 40 %:n osuudella yhteen Euroopan suurimmista maatuulipuistohankkeista Blaikenissa, Ruotsissa ja päättää osallistua vesivoimakonsessioiden tarjouskilpailuihin Ranskassa. Uudet biomassaa hyödyntävät sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitokset vihitään käyttöön Hangossa ja Częstochowassa, Puolassa. Lisäksi Fortum ilmoittaa ostavansa kaksi puolalaista sähkö- ja lämpöyhtiötä. Venäjällä Tyumenin CHP-1-laitoksella vihitään käyttöön ensimmäinen investointiohjelman mukainen yksikkö. Fortumin ydinvoimalupahakemukselle annetaan hallituksen iltakoulussa kielteinen periaatepäätös. Fortum käynnistää etäluetavien sähkömittareiden asennukset 620 000 sähkönjakeluasiakkaalleen Suomessa ja osallistuu älykkään sähköverkon kehittämiseen Tukholmaan rakennettavassa ekologisessa Norra Djurgårdstadenin -kaupunginosassa.

2009: Fortum jättää hakemuksen uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamiseksi Loviisaan ja käynnistää viiden tuulivoimalan ympäristövaikutusten arvioinnin Bergön saaressa Maalahden kunnassa. Uudet sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitokset (CHP) vihitään käyttöön Espoon Suomenojalla ja Tartossa, Virossa. Lisäksi Fortum ennakoi Puolassa Częstochowassa rakenteilla olevan CHP-laitoksensa valmistumista vuonna 2010 ja käynnistää sähkön kaupankäyntitoiminnan Varsovassa. Uusien automaattisten sähkömittareiden asennukset yhtiön 844 000 asiakkaalle Ruotsissa saadaan päätökseen ja vastaava hanke käynnistetään Suomessa. Vuoden suurimpia tutkimus- ja kehityshankkeita ovat sähköautoteknologia, älykkäät sähköverkot sekä hiilidioksidin talteenotto ja varastointi.

2008: Fortum ostaa venäläisen, alueellisen tuotantoyhtiön TGC-10:n osakehuutokaupassa, joka järjestetään osana Venäjän sähkömarkkinareformia. TGC-10 kasvattaa Fortumin sähköntuotantokapasiteettia merkittävästi ja kaksinkertaistaa lämmöntuotantokapasiteetin. Suurimpia vuoden tutkimus- ja kehityshankkeista ovat sähköautojen latausverkon kehittäminen Espoossa ja Tukholmassa sekä hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin testaaminen. Fortum myy osuuteensa Jyväskylän Energiantuotanto Oy:stä ja laajentaa lämpöliiketoimintaansa Puolassa ja Baltiassa.

2007: Fortum aloittaa ympäristövaikutusten arvioinnin Loviisaan mahdollisesti rakennettavasta kolmannesta ydinvoimalaitosyksiköstä ja päättää rakentaa Suomenojalle, Espooseen uuden sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksen. Sähkön ja lämmön tuotannolle asetetaan uudet, tiukat ominaispäästötavoitteet ja perustetaan uusiutuvien energialähteiden hyödyntämiseen keskittyvä Renewables-yksikkö sekä uusi energiatehokkuuspalveluita tarjoava yksikkö. Lämpöliiketoimintaa laajennetaan Puolassa ja Baltiassa.

2006: Suomen Kilpailuvirasto vahvistaa yritysjärjestelyn, jossa Fortum hankki omistukseensa 99,8 prosenttia E.ON Finland Oyj:n osakkeista. Fortum tekee merkittävän lämpösopimuksen Norjassa ja myy Hämeenlinnan ja Haapaveden voimalaitokset.

2005: Öljyliiketoiminta eriytetään Fortumista keväällä 2005 ja uuden yhtiön nimeksi tulee Neste Oil Oyj. E.ON Finland Oyj:n hankinnasta päästään sopimukseen ja lämpöliiketoimintoja hankitaan Puolassa ja Liettuassa.

2004: Venäjällä Fortum nostaa omistustaan energiayhtiö OAO Lenenergosta noin 30 prosenttiin osakepääomasta. Lämpöliiketoiminta laajennetaan Puolassa. Fortum ottaa käyttöön laajat asiakastakuut ensimmäisenä Pohjoismaissa.

2003: Fortum osallistuu Suomen viidenteen ydinvoimalaitosyksikköön noin 25 prosentin osuudella (185 miljoonan euron investoinnilla). Fortum aloittaa valmistelut öljytoimialansa eriyttämiseksi ja viemiseksi Helsingin arvopaperipörssiin. Fortum valitaan Dow Jones Sustainability Indekseihin ja saa Suomalaisen Insinöörityöpalkinnon. Omistusosuutta energiayhtiö Hafslundissa Norjassa kasvatetaan ja Fortum sopii ja E.ON:n kanssa lähes 800 miljoonan euron omaisuuserien vaihdosta. Bensiinin rikkipitoisuutta pudotetaan.

2002: Fortum myy Norjan öljynetsintä- ja tuotantotoimintansa Enille ja tilaa kaksi tuotetankkeria Kiinasta. Fortum tuo pohjoismaisille sähkö- ja lämpömarkkinoille uudenlaisen liiketoimintamallin. Omanin öljykenttäosuudet myydään ja puhtaampaa bensiiniä valmistava yksikkö otetaan käyttöön Naantalissa.

2001: Sopimus Tukholman kaupungin kanssa Birka Energin ostosta allekirjoitetaan. Voimansiirto-engineering (IVO Transmission Engineering Oy) myydään ja Fortum Petroleum AS:lle myönnetään öljyn ja kaasun etsintälupa (30 prosentin osuus) pohjois-Pohjanmereltä.

2000: Voimantuotantoinvestointien - Stora Enso, Wesertal - myötä sähkön tuotantokapasiteetti kasvaa yli 10 prosenttia. Länsivoima Oyj sulautuu syyskuun lopulla Fortum Oyj:hin ja maakaasun tuotanto alkaa lokakuussa Åsgard-kentällä Norjassa. Power Plant Engineering ja TK -liiketoiminnan uudelleenorganisointi käynnistyy.

1999: Fortumin uusi organisaatio astuu voimaan 1.1. ja Fortum Oil and Gas Oy, Fortum Power and Heat Oy, Fortum Engineering Oy sekä Fortum Service Oy aloittavat toimintansa.

 

3.4.2017