Myynti ja tuotanto

Sähköntuotanto lähteittäin

Lämmöntuotanto lähteittäin

Sähkönhankinta

Sähkönmyynti maittain

Lämmönmyynti maittain

 

Sähköntuotanto energialähteittäin vuosina 2013-2015

​TWh 2015 2​014 2013​
​Vesivoima ​25,0 22,3​ ​18,0
​Ydinvoima ​22,7 ​23,8 ​23,7
​Maakaasu ​24,1 ​22,5 ​20,0
​Kivihiili ​2,9 ​4,0 ​4,5
​Biomassa ​0,9 ​1,1 ​1,6
​Turve ​0,0 ​0,1 ​0,1
​Muut ​0,3 ​0,7 ​0,8
​Yhteensä ​75,9 ​74,6 ​68,7
 

Sähköntuotantokapasiteetti, 31.12.2015

 
​MW Suomi​ ​Ruotsi ​Venäjä ​Puola ​Muut ​Yhteensä
​Vesivoima ​1 535 ​3 088 ​0 ​0 ​0 ​4 623
​Ydinvoima ​1 465 ​1 539 ​0 ​0 ​0 ​3 004
​Sähkön ja lämmön yhteistuotanto ​438 ​0 ​4 903 ​197 ​93 ​5 631
​Lauhdevoima ​376 ​12 ​0 ​0 ​0 ​389
​Muut ​0 ​30 ​0 ​0 ​15 ​45
​Yhteensä ​3 815 ​4 669 ​4 903 ​197 ​108 ​13 692
 

Lämmöntuotantokapasiteetti, 31.12.2015

 
​MW Suomi​ ​Ruotsi ​Venäjä ​Puola ​Muut ​Yhteensä
​Lämpö 1 974​ ​0 10 111​ ​1 129 812​ 14 026
  

24.2.2016