Fortum lyhyesti

Fortum on johtava puhtaan energian yhtiö, joka toimittaa asiakkailleen sähköä, lämpöä ja jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden parantamiseen. Haluamme edistää asiakkaidemme ja yhteiskunnan kanssa muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Palveluksessamme on noin 9 000 ammattilaista Pohjoismaissa, Baltian maissa, Venäjällä, Puolassa ja Intiassa. 62 % sähköntuotannostamme on CO2-päästötöntä. Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä (FORTUM). 

Avainluvut 2016
​Liikevaihto, milj. euroa 3 632
​Liikevoitto, milj. euroa 633
​Vertailukelpoinen liikevoitto, milj. euroa 644
​Sijoitetun pääoman tuotto, % 4,0
​Oman pääoman tuotto, % 3,7
Vertailukelpoinen nettovelka / käyttökate (EBITDA) 0,0
​Henkilöstön määrä 31.12.2016 8 108

7.8.2017