Fortum Puolassa

Fortum keskittyy Puolassa tehokkaaseen yhdistettyyn sähkön ja lämmön tuotantoon sekä lämmön jakeluun. Yhtiön tavoitteena on kehittyä kestävästi, vastata paikallisyhteisöjen tarpeisiin ja vahvistaa markkina-asemaansa.

​​Fortum on toiminut Puolassa vuodesta 2003. Yhtiöllä on tällä hetkellä kolme CHP-laitosta ja yli 800 km kaukolämpöverkkoa, joka palvelee noin 360 000 kotitaloutta Płockin, Wrocławin, Częstochowan, Zabrzen ja Bytomin kaupungeissa. Sähköntuotantokapasiteetti on noin 200 MW ja lämmöntuotantokapasiteetti yli 1 100 MW. Fortumilla on Puolassa noin 600 työntekijää.Puolan kartta

Fortumin CHP-laitos Częstochowassa otettiin käyttöön vuonna 2010. Lisäksi Fortumilla on sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitokset Bytomissa ja Zabrzessa, joka on yksi Puolan vanhimmista toiminnassa olevista energiantuotantolaitoksista. Nämä laitokset korvataan uudella, tehokkaammalla ja vähäpäästöisemmällä Zarbzeen rakennettavalla CHP-monipolttoainelaitoksella. Uuden voimalaitoksen on määrä aloittaa kaupallinen tuotanto vuoden 2018 loppuun mennessä, ja se tuottaa kaukolämpöä noin 70 000 kotitaloudelle Zabrzessa ja Bytomissa.

Fortumin Puolan pääkonttori sijaitsee Wrocławissa, jossa omistamme yli 500 km kaukolämpöverkkoa. Lisäksi Wrocławissa sijaitsee myös Fortum Business Services (FBS) -yksikkö, joka tarjoaa talouspalveluita Fortumin liiketoimintayksiköille, konsernille sekä tytäryhtiöille.

Fortum kehittää jatkuvasti Puolan voimalaitostensa tehokkuutta ja toimitusvarmuutta. Częstochowassa tutkimme mahdollisuuksia tuottaa kaukolämmön yhteydessä myös kaukokylmää, mikä parantaisi CHP-tuotannon tehokkuutta entisestään. Fortum tutkii myös mahdollisuuksia parantaa CHP-laitosten toimintavarmuutta ja lämmöntoimituksen turvallisuutta vähentämällä kattilan korroosiota.

Fortumin voimalaitokset Puolassa
 

 

2.4.2017