Fortum Venäjällä

Fortum toimii Länsi-Siperiassa Tjumenin ja Hanti-Mansian alueilla, joissa teollinen tuotanto on keskittynyt öljyyn ja kaasuun, sekä Uralilla Tšeljabinskin alueella, joka on painottunut metalliteollisuuteen. Myymme sähköä tukkumarkkinoille ja lämpöä paikallisille markkinoille. Toimitamme lämpöä noin 380 000 kotitaloudelle Tšeljabinskissä, Tjumenissa ja Ozerskissa. Fortumilla on yli viiden vuosikymmenen kokemus Venäjällä toimimisesta.Fortum Venäjällä

Fortumilla on Venäjällä kahdeksan voimalaitosta, joista pääosa on maakaasua polttoaineenaan käyttäviä sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksia (CHP). Vuoden 2017 toisen neljänneksen lopussa Fortumin voimalaitosten sähköntuotantokapasiteetti Venäjällä oli yhteensä 4 512 megawattia (MW) ja lämmöntuotantokapasiteetti 9 920 MW. Tämä vastaa noin 34 % Fortumin koko sähköntuotantokapasiteetista ja noin 72 % lämmöntuotantokapasiteetista*. Fortumin palveluksessa Venäjällä on noin 3 700 henkilöä. 

Fortumilla on lisäksi 29,5 %:n omistus TGC-1:stä, joka omistaa ja operoi vesi- ja lämpövoimaa Venäjän luoteisosassa ja lämmönjakeluverkkoa Pietarissa. 

Vuonna 2016 Fortumin Venäjän toiminnot tuottivat noin neljänneksen yhtiön liikevaihdosta ja 30 % vertailukelpoisesta tuloksesta.

*) Pois lukien Tukholman kaupungin kanssa yhteisomistuksessa olevan Fortum Värmen lämmöntuotantokapasiteetti

Investointiohjelma valmistunut

Fortumin vuonna 2008 käynnistämä mittava investointiohjelma valmistui vuoden 2016 alkupuolella. Ohjelman aikana Fortum rakensi yli 2 gigawattia uutta tuotantokapasiteettia, jolle maksetaan Venäjän valtion investointivelvoitesopimusten (Capacity Supply Agreement, CSA) mukaista takuuhintaa 10 vuoden ajan investointien riittävän tuoton takaamiseksi. Uusien laitosyksiköiden valmistumisen myötä tuotannon ja myyntitulojen odotetaan kasvavan, ja uudelle tuotantokapasiteetille maksetaan myös huomattavasti korkeampia kapasiteettimaksuja kuin vanhalle kapasiteetille. 
 
Investointiohjelman puitteissa valmistuneet voimalaitosyksiköt käyttävät uusinta energiatehokasta teknologiaa, jonka avulla on voitu vähentää merkittävästi sähköntuotannon ominaispäästöjä Venäjällä. 
 

Tuulivoimaa Venäjälle 

Vuonna 2016 Fortum aloittaa 35 MW:n tuulipuiston rakentamisen Uljanovskiin, Venäjälle. Tuulipuiston tuotannon arvioidaan käynnistyvän vuonna 2017 ja se tuottaa sähköä Uljanovskin 620 000 asukkaan kaupungille 680 km Moskovasta kaakkoon. Tuulipuisto sisältyy Venäjän sähkömarkkinaviranomaisen hallinnoimaan Renewable Projects Competitive Selection -ohjelmaan. Venäjän hallituksen käynnistämän ohjelman tavoitteena on kasvattaa uusiutuvan sähköntuotannon osuutta investointivelvoitesopimusten (CSA) avulla. Investointivelvoitesopimusten perusteella rakennetulle tuotantokapasiteetille maksetaan takuuhintaa 15 vuoden ajan, millä taataan investoinnin tuottotaso. 
 

Viimeisimmät uutiset    

 Fortumin voimalaitokset Venäjällä

 

29.8.2017