Fortum Virossa

​Virossa Fortum tuottaa ja myy sähköä ja lämpöä Tarton ja Pärnun kaupungeissa. Tuotettu sähkö myydään NordPoolin kautta tukkumarkkinoille.

Vastaamme molemmissa kaupungeissa myös kaukolämmön tuotannosta, jakelusta ja myynnistä sekä lämpöverkon käytöstä ja kunnossapidosta. Yhteensä meillä on asiakkaina noin 90 000 kotitaloutta, taloyhtiötä, yritystä, toimistoa, kunnallisia laitoksia sekä valtion omistamia että teollisia liiketiloja. 

Omistamme Pärnun liiketoiminnot 100 %:sti ja Tarton liiketoiminnoista 60 %. Fortumilla on molemmissa kaupungeissa CHP-laitokset, jotka käyttävät energiantuotannon polttoaineena pääasiassa paikallisia biopolttoaineita kuten haketta ja turvetta. Käyttämällä paikallisia biopolttoaineita, jotka on hankittu 100 km säteellä voimalaitoksista, tuemme paikallisten kuntien taloutta ja työllisyyttä sekä tarjoamme asiakkaillemme tehokkaita ja ympäristöystävällisiä lämmityspalveluita kilpailukykyiseen hintaan.

Sähkön ja lämmön tuotannossa, jakelussa ja myynnissä työskentelee 130 fortumlaista. Lisäksi noin 70 henkilöä työskentelee Fortum Business Services (FBS) -yksikössä Tallinnassa Fortumin liiketoimintayksiköiden, konsernin ja tytäryhtiöiden kirjanpidossa, verotuksessa, palkanmaksussa, matka- ja kululaskujen hallinnassa sekä raportoinnissa.
 

Fortumin oma innovaatio: Baltian maiden ensimmäinen jäähdytyslaitos

 
Fortum teki historiaa Baltian maiden energia-alalla lokakuussa 2014, kun päätimme rakentaa Baltian maiden ensimmäisen jäähdytyslaitoksen Tarttoon. Laitoksen kapasiteetti on 13 MW ja sen 1,6 km pituinen kaukokylmäverkko valmistuu toukokuussa 2016.
 
Kaukojäähdytys tarjoaa useita etuja. Kun kiinteistö liitetään kaukokylmäverkkoon, ei kiinteistökohtaisia jäähdytyslaitteita tai katolle asennettavia lauhduttimia tarvita. Tämä vapauttaa suuria määriä tilaa ja tuo merkittäviä säästöjä kiinteistöjen omistajille. Kiinteistöjen käyttäjät hyötyvät siitä, ettei lauhduttimista aiheutuvaa meluhaittaa synny, sekä ennen kaikkea kaukokylmän erittäin hyvästä toimitusvarmuudesta. Kaukojäähdytys on tehokas, luotettava ja ekologisesti kestävä jäähdytysratkaisu, joka vähentää Tarton jäähdytyksen CO2-päästöjä 70 % (6 000 tonnia/vuosi) verrattuna muihin vaihtoehtoihin.
 

 

Fortumin voimalaitokset Virossa 

 

Valitse linkki saadaksesi lisätietoa laitoksesta. Tiedot avautuvat sivun alaosaan.

 

2.4.2017