Hallituksen palkkiot

Oheisessa taulukossa ovat hallituksen jäsenille vuosina 2016 ja 2015 maksetut palkkiot. Summat sisältävät kiinteät kuukausipalkkiot ja kokouspalkkiot.Hallituksen_palkkiot_2016.JPG

Hallituksen jäsenet eivät ole työ- eikä palvelusuhteessa Fortumiin, eivätkä he voi osallistua Fortumin tulos- tai osakepalkkiojärjestelmään. Fortumilla ei myöskään ole eläkeohjelmaa, johon heillä olisi mahdollisuus osallistua. Hallituksen palkkioita ei ole sidottu konsernin kestävän kehityksen tuloksiin.

Hallituksen jäsenten palkkiotHallituksen palkkion määrä_fi.JPG

Fortumin yhtiökokous 5.4.2016 vahvisti hallituksen jäsenille maksettavat seuraavat vuotuiset palkkiot:
 

Kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan kiinteä vuosipalkkio ja kokouspalkkio. Palkkiot olivat vuonna 2016 samat kuin edellisinä vuosina.

Kokouspalkkio, 600 euroa, maksetaan niin hallituksen kuin valiokuntienkin kokouksista. Suomen ulkopuolella Euroopassa asuvan jäsenen kokouspalkkio on 1 200 euroa ja Euroopan ulkopuolella asuvan 1 800 euroa. Hallituksen ja valiokuntien puhelinkokouksista maksetaan kaikille jäsenille 600 euron kokouspalkkio. Ilman erillistä kokousta tehdyistä päätöksistä ei makseta palkkiota. Jäsenten matkakulut hyvitetään yhtiön matkustussääntöjen mukaisesti.

20.2.2017