Toimitusjohtaja Pekka Lundmarkin työsuhteen ehdot

​​Palkka ja luontoisedut
Rahapalkka on 80 000 euroa kuukaudessa. Tämä sisältää luontoisedut eli vapaan autoedun ja puhelinedun.

​Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä (tulospalkkio)
​Tulospalkkioita on mahdollisuus ansaita vuosittain hallituksen vahvistamien kriteerien mukaan. Enimmäistaso on 40 % vuosipalkasta luontoisetuineen. Vuosipalkka = 12 x kyseessä olevan vuoden joulukuun palkka.

​Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä (osakepalkkio)*
​Fortumin johdon voimassa olevien osakepalkkiojärjestelmien mukaisesti. Osakkeiden arvo ennen veroja ei saa ylittää toimitusjohtajan vuosipalkkaa.
 
​Eläkejärjestely
Eläkeikä on 63 vuotta. Toimitusjohtajan lisäeläke on maksuperusteinen, ja vuosimaksu on 25 % vuosipalkasta. Vuosipalkka koostuu peruspalkasta luontoisetuineen. Mikäli toimitusjohtaja irtisanotaan ennen eläkeikää, hän on oikeutettu siihen mennessä eläkerahastoon kertyneisiin varoihin.

Työsuhteen päättäminen
​Molemminpuolinen irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Jos yhtiö irtisanoo sopimuksen, toimitusjohtaja on oikeutettu irtisanomisajan palkkaan sekä irtisanomiskorvaukseen, joka vastaa 12 kuukauden palkkaa.
 

Pekka Lundmark osallistuu 7.9.2015 alkaen vuosien 2014-2019 ja 2015-2020 osakepalkkiojärjestelmiin niiden jäljellä olevien ansaintajaksojen ajalta. 

27.10.2015