Tilintarkastajat

Yhtiöllä ja konsernilla on yksi ulkoinen tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Ulkoinen tilintarkastaja valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tilintarkastajaksi valittiin 5.4.2016 pidetyssä Fortumin varsinaisessa yhtiökokouksessa Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö Deloitte & Touche Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jukka Vattulainen Deloitte & Touche Oy:stä.

Tilintarkastajien palkkiot

​Milj. euroa ​2016 ​2015 ​2014 ​2013
Tilintarkastuspalkkiot​ ​1,3 ​1,3 ​1,3 ​1,4
​Palkkiot muista tilintarkastukseen liittyvistä toimeksiannoista ​0,2 ​0,3 ​0,1 ​0,2
​Palkkiot veropalveluista ​0,0 ​0,0 ​0,2 ​0,0
​Yhteensä 1,5 1,6 ​1,7 ​1,6
 

17.2.2017