Liiketoiminta

​Fortumilla on neljä liiketoimintadivisioonaa, jotka ovat Generation, City Solutions, Consumer Solutions ja Russia. ​

Lisäksi yhtiöllä on kaksi kehitysyksikköä, jotka keskittyvät uuden liiketoiminnan luomiseen: M&A and Solar & Wind Development ja Technology and New Ventures.

Generation
Generation-divisioona vastaa Fortumin sähköntuotannosta, tuotannon optimoinnista ja trading-toiminnasta Pohjoismaissa. Siihen kuuluvat ydinvoima-, vesivoima- ja lämpövoimatuotanto, sähköntuotannon optimointi ja sähkökauppa, markkina-analyysi sekä ydinvoiman asiantuntijapalvelut. Generation-divisioonan johtaja on Tiina Tuomela.

City Solutions
Divisioonan vastuulla on kehittää kestävistä kaupunkiratkaisuista kasvavaa liiketoimintaa Fortumille. Divisioonaan kuuluvat kaukolämpö ja -kylmä, jätteen energiahyötykäyttö, kierrätys sekä asiantuntijapalvelut. Divisioonaa johtaa Per Langer.

Consumer Solutions
Uuteen Consumer Solutions -divisioonaan kuuluu sähkönmyynti sekä joitakin asiakasliiketoimintaan liittyviä osia Technology and New Ventures -yksiköstä. Divisioona vastaa kuluttajaliiketoiminnan sekä uusien teknologioiden nopeaan kehitykseen. Consumer Solutions -divisioonaa johtaa Mikael Rönnblad, joka aloittaa tehtävässään kesäkuussa 2017. 

Russia
Russia-divisioona vastaa Fortumin sähkön ja lämmön tuotannosta ja myynnistä Venäjällä. Divisioonaa johtaa Alexander Chuvaev, joka toimii myös OAO Fortumin toimitusjohtajana.

Technology and New Ventures
Technology and New Ventures vastaa Fortumin tutkimus- ja kehitystoiminnasta. Kehitysyksikkö toimii sisäisenä yrityshautomona ja sen vastuulla ovat myös investoinnit start-up-yrityksiin sekä yhteistyö yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Myös konsernin IT kuuluu Technology and New Ventures -yksikköön. Keskeisenä tavoitteena on digitalisaation täysimittainen hyödyntäminen liiketoimintojen ja asiakasratkaisujen kehityksessä. Yksikköä johtaa Per Langer.

M&A and Solar & Wind Development
Fortumin tavoitteena on luoda arvoa energiasektorin yritysjärjestelyillä nykyisillä kotimarkkinoilla ja integroituvassa Euroopassa. Tavoitteena on myös kasvaa aurinko- ja tuulivoimassa gigawatti-luokkaan. M&A and Solar & Wind Development -kehitysyksikkö keskittyy yritysjärjestelyihin sekä aurinko- ja tuulivoiman kasvattamiseen. Yksikköä johtaa Kari Kautinen.​

3.4.2017