Tjumen henkilöstö

Russia-segmentti

Russia-segmentti koostuu sähkön ja lämmön tuotannosta ja myynnistä Venäjällä sekä Fortumin 29,5 prosentin omistusosuudesta TGC-1:ssä, joka raportoidaan pääomaosuusmenetelmän mukaisesti.

​Russia-segmentti ​

Markkina-asema ​* Yksi johtavista sähkön- ja lämmöntuottajista Länsi-Siperiassa ja Uralin alueella
Tuotanto­kapasiteetti ​Sähkö 4 235 MW
Lämpö 10 111 MW
Volyymit ​* Sähkönmyynti 29,4 TWh
* Lämmönmyynti 25,4 TWh
Liikevaihto ​893 milj. euroa
Osuus Fortumin liikevaihdosta ​26 %
Vertailukelpoinen liikevoitto ​201 milj. euroa
Vertailukelpoinen käyttökate ​267 milj. euroa
Sidottu pääoma ​2 561 milj. euroa
Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto ​8,2 %
Käyttöomaisuus-investoinnit ja bruttoinvestoinnit osakkeisiin 285 milj. euroa​
Henkilöstö ​4 126
Liiketoiminnan ja tuloksen ajurit ​* Investointi­ohjelma: uutta kapasiteettia ja suuremmat volyymit
* Investointi­velvoitesopimuksen perusteella maksettavat sähkön takuuhinnat vuoden 2007 jälkeen rakennetulle kapasiteetille
* Tuotantoa ensisijaisesti CHP-laitoksissa: sähkön kysynnän ja tarjonnan tasapaino, sähkön hintataso ja volatiliteetti Länsi-Siperiassa ja Uralin alueella
* Laitosten käytettävyys, tuotannon suunnittelu ja tehonkorotukset
* Polttoaineiden hinnat ja saatavuus sekä kaasun ja sähkön hinnan suhde
* Lämpömarkkinoiden kehittyminen pitkällä aikavälillä; lämmön kysyntä ja tariffit lyhyellä aikavälillä
Strategian ajurit ​* Sähkö- ja lämpömarkkinoiden vapautuminen ja yksityistäminen
* Kansantalouden kehitys
* Nykyisten toimintojen tehokkuuden parantaminen ja meneillään olevan investointiohjelman saattaminen loppuun
* Mahdollisuus toimintojen kehittämiseen nykyistä kapasiteettia modernisoimalla

 (31.12.2015)

Fortum on uusinut liiketoimintarakenteensa 1.4.2016 alkaen. Taulukossa on vuoden 2015 lopun tiedot. Lisätietoa uudesta rakenteesta:

Fortumille uusi liiketoimintarakenne 1.4.2016 lähtien (pörssitiedote 19.2.2016)

1.4.2016