Aloitusilmoitus

Huom! Nämä ohjeet koskevat vain ennen 1.4.2012 apurahan saaneita.

Aloitusilmoitus kutakin apurahalajia varten annetaan oheisessa liitetiedostossa olevalla aloitusilmoituslomakkeella.

Lomakkeet voi lähettää postitse osoitteella:
Fortumin säätiö
PL 1
00048 Fortum

tai sähköpostiosoitteella: fortumsaatio@fortum.com

Kaikki asiakirjat käsitellään luottamuksellisina.

29.6.2015