Apurahojen hakuohjeet

​Tarkoitus ja painopistealueet

Säätiön tarkoituksena on tukea luonnontieteellistä, teknillistieteellistä sekä taloustieteellistä tutkimus-, opetus- ja kehitystyötä energia-alalla. Tässä tarkoituksessa säätiö voi myöntää avustuksia, apurahoja, tunnustuspalkintoja tai muulla tavoin taloudellisesti tukea tarkoituksensa toteuttamiseen liittyviä toimintoja sekä harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa. Apuraha voidaan antaa selvästi määrättyyn tarkoitukseen myös useampivuotisena rahallisesti määrätynsuuruisena sitoumuksena.

Säätiön painopistealueet energia-alalla ovat energian tuotanto ja käyttö sekä liikenteeseen liittyvät energiaratkaisut. Tarkemmat painopistealueet on esitetty seuraavassa kohdassa. Perehdy niihin ennen kuin täytät hakemuksen. 

Päätökset apurahoista

Säätiön hallitus tekee päätökset myönnettävistä apurahoista vuosittain kesäkuussa. Päätökset myönnetyistä apurahoista ilmoitetaan saajille henkilökohtaisesti mahdollisimman pian päätöksenteon jälkeen. Päätöksistä ilmoitetaan sähköisen apurahajärjestelmän kautta sekä sähköpostitse vuosittain viimeistään kesäkuun loppuun mennessä. Tieto kielteisestä päätöksestä annetaan myös sähköisen apurahajärjestelmän kautta.

Puhelimitse apurahan myöntämisestä ei anneta tietoja. Säätiö ei perustele antamiaan apurahapäätöksiä.

Tiedot myönnetyistä apurahansaajista julkaistaan Säätiön kotisivuilla elokuun loppuun mennessä.

 

29.6.2015