Velvoitteet

​Apurahan saaja vakuuttaa, että apuraha-anomuksessa antamat tiedot ovat oikeita ja ei ole jättänyt mitään haussa kysyttyä tietoa antamatta. Hän sitoutuu toteuttamaan hankkeen hakemuksessa esitetyn mukaisesti sekä noudattamaan Fortumin Säätiön internet-sivuilla dokumentoituja ohjeita sekä myös ilmoittamaan viipymättä säätiölle, jos apurahan myöntämisen perusteena olevan työn suoritus keskeytyy pysyvästi tai tilapäisesti yli kuukauden ajaksi. Tällöin apurahojen maksaminen keskeytetään. Mikäli työn keskeytyminen jatkuu yli vuoden, keskeytymisen vuoksi maksamatta jäänyt apurahan osa peruuntuu. Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti peruuttaa apurahan maksamatta jääneen osan, jolloin säätiö pidättää itsellään myös oikeuden perusteetta maksettujen apurahojen takaisin perimiseen.

Jos käy ilmi, että apurahan myöntämiseen vaikuttavia tietoja on vääristelty, salattu tai apurahaa ei ole täysimääräisesti käytetty hakemuksessa mainittuun tarkoitukseen tai apurahaselvitystä ei ole tehty määräaikaan mennessä, apurahan myöntäjällä on oikeus periä apuraha takaisin joko osittain tai kokonaisuudessaan.

Apurahan saaja sitoutuu huolehtimaan eläkemaksuistaan,vakuutuksistaan ja muista mahdollisista työsuhteeseen liittyvistä työnantajan velvoitteista apurahakaudella.

Apurahan saaja suostuu, että Fortumin Säätiö saa julkaista apurahansaajan nimen, myönnetyn summan ja käyttötarkoituksen lehdessään ja verkkosivuillaan.

30.3.2012