Ansökningstidtabeller

Nästa ansökningsomgång börjar i 1.4.2015.

​Fortums Stiftelses årscykel är från och med 1.4.2012 följande:

  • April: Normal ansökningsomgång, för alla stipendietyper. Beslut i juni, utbetalningen av stipendierna inleds i augusti.

År 2015 börjar stipendieansökningsperioden onsdagen 1.4.2015 och slutar måndagen 20.4.2015 kl. 16.00.  Tiden för inlämnande av tillstyrkanden och tilläggsuppgifter som eventuellt begärs särskilt är fredagen 24.4.2015 kl. 16.00. Den högtidliga utdelningen av de stipendier som ansökts vid ansökningsomgången i april 2015 hölls rum i augusti i Fortums huvudkontor.

7.4.2015