Anvisningar för ansökan om stipendier


​Syfte och tyngdpunktsområden

Stiftelsens syfte är att stöda naturvetenskaplig, teknisk och ekonomisk forskning, undervisning och utveckling inom energiområdet. I detta syfte kan stiftelsen bevilja understöd, stipendier, hederspris eller på andra sätt ekonomiskt stöda verksamheter med anknytning till fullföljandet av sitt syfte. Stiftelsen kan också bedriva informations- och publikationsverksamhet. Stipendier kan beviljas för klart definierade ändamål också i form av fleråriga ekonomiska förbindelser till en viss storlek.

Stiftelsens fokuseringsområden inom energiområdet är produktion och användning av energi samt energilösningar inom trafik. De noggrannare fokuseringsområdena presenteras i följande punkt. Studera dem noggrant innan du fyller i ansökan.

Beslut om stipendier

Stiftelsens styrelse fattar beslut om beviljandet av stipendierna årligen i juni. Beslutet om beviljade stipendier meddelas personligen till stipendiaterna så fort som möjligt efter att beslutet fattats. Meddelande om beslutet skickas genom det elektroniska ansökningssystemet, samt via e-post, årligen i juni. Beslut om obeviljade stipendier skickas också genom det elektroniska ansökningssystemet.

Information om beviljandet av stipendierna ges inte per telefon. Stiftelsen motiverar inte besluten kring beviljandet av stipendierna.

Informationen om de beviljade stipendierna publiceras på Stiftelsens hemsida senast i slutet av augusti.

7.9.2015