Inledningsanmälan

Obs! Denna information gäller endast de som fick sina stipindier före 1.4. En anmälan om inledning av arbetet skall sändas till stiftelsen innan utbetalning av stipendiet görs. Blanketter för ändamålet för alla stipendiekategorier finns i bilagan nedan.

Blanketten kan sändas per post under adress:

Fortums Stiftelse
PB1
00048 FORTUM

eller med e-post: fortumsaatio@fortum.com

Alla dokument behandlas konfidentiellt.

 

29.6.2015