Kontaktuppgifter

​Post- och faktureringsadress ​Besöksadress ​Bankkontonummer och FO-nummer

Fortums Stiftelse
Box 1
00048 FORTUM

fortumsaatio@fortum.com

​Fortum Oyj
Keilaniementie 1
02150 ESPOO

​IBAN:  FI61 1571 3000 0173 77
BIC:  NDEAFIHH

FO-nummer:  1712804-3
Ombudsman ​Sekreterare

Ph.D. Jouni Keronen
tel. 050 453 4881
asiamies.fortuminsaatio@fortum.com

Noora Aaltio
tel. 010 45 21461
fortumsaatio@fortum.com

Försäkrings- och social trygghetsärenden Tekniskt stöd för datasystemet
Skicka ansökningsblanketten till:

Benefit Advisors Oy
Tunnus 5015522
00003 VASTAUSLÄHETYS

För frågningar kontakta:

Anna Grotenfelt
tel. 09 877 50 200 eller 040 822 2863
anna.grotenfelt@benefitadvisors.fi

I första hand bör du använda stipendieansökningssystemets egen kontaktsida, men om det behövs, kan du också skicka e-post till apuraha@aspicore.com.

Om du har ett brådskande problem, kan du ringa på kontorstid, tel. 09 6219 1045.

 

 

 

 

 

 

29.6.2015