Stipendieansöknings- och handläggningssystemet


​Fortum Stiftelses stipendier ansöks och administreras med hjälp av en stipendiedatabas. En länk till detta system återfinns i menyn. Med hjälp av systemet gör sökanden själv ansökan, lägger till de bilagor som behövs, sänder ansökan, följer med hur den avancerar, får feedback samt sänder betalningstidtabeller samt mellan- och slutrapporter. Systemets språk är finska eller engelska.

I och med ibruktagandet av systemet upphör stiftelsen med att handlägga ansökningar som sänds per post eller e-post och vi tar emot bara stipendieansökningar som under ansökningstiden sänts via datasystemet.

29.6.2015