Asiakkaat

​Sähkön myynti ja uudet ratkaisut

Myymme sähköä suoraan asiakkaille Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Vuoden lopussa meillä oli 1,3 miljoonaa sähköasiakasta.

Vallitseva matala sähkönhinta sekä uudet teknologiset ratkaisut muuttavat asiakkaiden odotuksia sähköyhtiötään kohtaan. Vastaamme odotuksiin tarjoamalla asiakkaillemme mahdollisuuden ohjata, hallita ja tehostaa energiankulutustaan entistä paremmin. Olemme viime vuosina tuoneet markkinoille useita uusia energiatehokkuutta parantavia palveluja.

Palvelut lämpöasiakkaille

Toimitamme lämpöä miljoonille ihmisille seitsemässä maassa. Vuonna 2015 jatkoimme merkittäviä panostuksia sähkön ja lämmön yhteistuotantoon bio- ja jätepolttoaineilla sekä lämpöpumppuihin Itämeren maissa.

Voimalaitosinvestointien lisäksi kehitämme aktiivisesti uusia tapoja tuottaa energiaa. Joensuun sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitokseen integroitu bioöljylaitos on teollisessa mittakaavassa ensimmäinen laatuaan koko maailmassa. Vuoden 2015 aikana bioöljyä vietiin ensimmäinen erä Ruotsiin, jossa sitä testattiin E.ON:n Karlshamnin voimalaitoksella. Karlshamnissa tehdyn koepolton perusteella bioöljy voi korvata raskasta  polttoöljyä myös isommissa voimalaitoksissa.

Espoon Suomenojalla otettiin käyttöön jäteveden hukkalämpöä hyödyntävä lämpöpumppulaitos. Lämpöpumppuratkaisu vähentää kaukolämmön tuotannon päästöjä Espoossa huomattavasti, kun hukkalämmön talteenotolla korvataan fossiilisia polttoaineita. Lämpöpumpuilla saadaan talteen jopa 15 % koko Espoon kaukolämmöntarpeesta.

St1:n kanssa käynnistyi geotermisen lämmöntuotannon pilottihanke Espoossa.  Laitos tullaan sijoittamaan Fortumin Otaniemen lämpölaitoksen tontille, jossa 2015 aikana suoritettiin koeporaukset.  Fortum ostaa laitoksen tuottaman lämpöenergian Espoon kaukolämpöverkkoon ja pystyisi arvioiden mukaan kattamaan sillä jopa 10 % kaukolämmön tarpeesta Espoon alueella.
Haluamme edistää myös asiakkaiden aktiivista osallistumista lämpömarkkinoiden toimintaan ja mahdollisuuksia vaikuttaa lämmitysratkaisuihinsa sekä kulutukseensa.

Avoin kaukolämpöverkko tarjoaa asiakkaillemme mahdollisuuden myydä ylimääräistä lämpöä takaisin kaukolämpöverkkoon. Konesalit, ruokakaupat, sairaalat ja muut vastaavat asiakkaamme, jotka tuottavat ylimääräistä lämpöä, voivat avoimen kaukolämpöverkon avulla parantaa energiatehokkuuttaan huomattavasti.

Tukholmassa ja Espoossa toimimme jo yhteistyössä konesalien kanssa ja tarjoamme kustannustehokkaita ratkaisuja konesalien viilentämiseen ja hukkalämmön hyödyntämiseen. Espoon uusi sairaala tulee liittymään myös avoimeen kaukolämpöön, samoin kuin Pohjois-Karjalan keskussairaalan laajennusosa Joensuussa.

Myös Virossa Tarttossa aloitettiin ensimmäinen avoimen kaukolämmön pilotti ja rakennettiin kaukokylmäverkkoa.

Asiantuntijapalvelut

Tarjoamme monipuolisia käytön ja kunnossapidon asiantuntijapalveluita voimalaitoksille ja teollisuusasiakkaille. Palveluidemme ja työkalujemme avulla asiakkaamme voivat tehostaa laitosten käyttöä ja kunnossapitoa sekä parantaa tuottavuutta. Lisäksi tarjoamme vesivoimaan, ydinturvallisuuteen ja ydinjätteiden käsittelyyn liittyviä tuotteita ja konsultointipalveluita.

25.2.2016