Sidosryhmäyhteistyö

Yhteistyö eri sidosryhmien kanssa auttaa Fortumia arvioimaan sidosryhmien odotuksia yhtiötä kohtaan ja vastaamaan niihin. Käymme aktiivista vuoropuhelua toimintaamme liittyvien tahojen kanssa, ja selvitämme näkemyksiä vuosittain sidosryhmätutkimuksilla. Seuraamme ja arvioimme julkista keskustelua toimintamaissamme, ja olemme lisänneet vuoropuhelua sidosryhmiemme kanssa myös sosiaalisen median kanavissa. Asiakkailta saatava palaute ohjaa tuotteiden ja palveluiden kehitystyötä. Lisäksi toimintamme kansallisissa ja kansainvälisissä järjestöissä auttaa syventämään käsityksiämme kestävän kehityksen maailmanlaajuisista kysymyksistä ja niiden kytkennöistä liiketoimintaamme.

Sidosryhmäyhteistyötä Fortumissa tekevät erityisesti viestintä-, yhteiskuntasuhde- ja henkilöstötoiminnot, kestävän kehityksen yksikkö, sähkön- ja lämmönmyynnistä ja energiantuotannosta vastaavat toiminnot sekä useat asiantuntijamme. Vastuu sidosryhmäyhteistyön johtamisesta määräytyy pääasiassa sidosryhmittäin tai vuorovaikutusteemoittain. Keskeisimmille vuorovaikutuksen osa-alueille, kuten yhteiskuntasuhteet ja viestintä, on laadittu toimintaa ohjaavat vuosisuunnitelmat.
 

Fortumilla on epämuodollinen sidosryhmien neuvottelukunta, johon Fortumin hallitus on kutsunut yhtiön keskeisten sidosryhmien edustajia lisätäkseen vuoropuhelua ja näkemysten vaihtoa yhtiön ja sen sidosryhmien välillä.

Tietoa kyselytutkimuksilla

Toteutamme vuosittain sidosryhmäyhteistyötä koskevia kyselytutkimuksia yhdessä kolmansien osapuolten kanssa. Tutkimusten tavoitteena on auttaa Fortumia arvioimaan tärkeiden sidosryhmien odotuksia yhtiötä kohtaan ja vastaamaan niihin. Kyselyt mittaavat myös sidosryhmäyhteistyömme onnistumista. Lisäksi tutkimukset tarjoavat tietoa nousevista kestävän kehityksen trendeistä ja huomioon otettavista riskeistä. Hyödynnämme tutkimusten tuloksia liiketoiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä sekä yritysvastuun olennaisten näkökohtien tunnistamisessa.

Lue tutkimusten tuloksista kestävän kehityksen raportistamme 2016 kohdista Asiakastyytyväisyys ja maine sekä Tärkeimmät kestävän kehityksen teemat. 

Sidosryhmätutkimuksemme

​Tutkimus/kysely ​Kohderyhmät ​Kohdemaat ​Toteusfrekvenssi
​One Fortum Survey

​Asiakkaat
Suuri yleisö
Julkishallinto
Pääomamarkkinat
Kansalaisjärjestöt
Mielipidevaikuttajat
Henkilöstö
Media

Suomi, Ruotsi, Norja, Puola, Baltian maat, Venäjä, Intia​ Asiakastyytyväisyys mitataan puolivuosittain​Maine mitataan vuosittain
​Mediaseuranta Media​ Kaikki toimintamaat​ Päivittäin
Brand tracking​ Suuri yleisö ja asiakkaat Suomi, Ruotsi, Norja, Puola, Baltian maat Suomessa ja Ruotsissa jatkuvaa, muissa maissa kerran vuodessa
​Fortum Sound -henkilöstötutkimus Oma henkilöstö Kaikki toimintamaat Joka toinen vuosi

24.4.2017