Tiedotusvälineet

​Media seuraa Fortumin toimintaa aktiivisesti etenkin Pohjoismaissa, koska olemme merkittävimpiä pörssilistattuja yhtiöitä Suomessa ja kuulumme suurimpiin energia-alan toimijoihin myös Ruotsissa. Valtion enemmistöomistus lisää Suomessa sekä tiedotusvälineiden että suuren yleisön kiinnostusta Fortumia kohtaan.

Listatun yhtiön viestintää säätelevät lait ja määräykset asettavat raamit viestinnällämme. Nasdaq Helsingissä noteerattuna listayhtiönä noudatamme Helsingin pörssin sääntöjä ja ohjeita. Tämän lisäksi noudatamme Suomen osakeyhtiö- ja arvopaperimarkkinalakeja, muita keskeisiä lakeja sekä Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita. Fortum noudattaa myös Euroopan unionin julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia suosituksia.

Avoimen, tasapuolisen ja oma-aloitteisen viestinnän avulla haluamme varmistaa, että sidosryhmämme saavat myös median kautta riittävät tiedote päätöksistä ja seikoista, jotka voivat esimerkiksi merkittävästi vaikuttaa Fortumin osakkeen arvoon. Aktiivisella ja johdonmukaisella viestinnällä haluamme myös lisätä tietämystä yhtiön strategiasta ja liiketoiminnasta.
Käymme jatkuvaa vuoropuhelua median kanssa esimerkiksi mediatapaamisissa, lehdistövierailuilla, tutustumiskäynneillä ja vastaamalla haastatteluihin sekä median päivittäisiin yhteydenottoihin.

Vuonna 2016 keskityimme muun muassa helmikuussa julkistetun strategian viestimiseen. Jatkoimme kriisiviestintävalmiuksiemme vahvistamista ja osallistuimme Loviisan voimalaitoksen valmiusharjoitukseen. Jatkoimme monikanavaisen viestinnän kehittämistä. Järjestimme paikallismediatapaamisia kaikissa toimintamaissamme.

8.3.2017