Eurooppa siirtyy kohti vähäpäästöistä energiajärjestelmää

​Energiantarve lisääntyy maailmanlaajuisesti, mutta samalla kasvaa huoli ilmastonmuutoksesta. Uskomme Fortumilla entistä tehokkaampaan tulevaisuuden energiajärjestelmään, joka perustuu vähäpäästöisiin ja uusiutuviin energianlähteisiin. Muutos kohti puhtaampaa tulevaisuutta on jo käynnissä, mutta sen saavuttaminen kestää vielä vuosikymmeniä.

Muutoksen onnistunut toteuttaminen vaatii, että päästöjen vähentämisen lisäksi asiakkaalle on tarjolla toimitusvarmaa ja kohtuuhintaista energiaa. Jotta toimitusvarmuus voidaan turvata kustannustehokkaasti, tehokkaalla ja joustavalla tuotannolla, kuten kaasuvoimalla, tulee olemaan muutoksessa rooli etenkin alueilla missä vesivoimaa ei ole riittävästi saatavilla. Muutoksen edetessä arvonmuodostuksen painopiste siirtyykin energiasta yhä enemmän kohti kapasiteettia, jolla varmistetaan, että sähköä on saatavilla kaikkina aikoina varmasti ja joustavasti.

 

Tulevaisuuden energiajärjestelmän on oltava varma, ketterä ja puhdas

16.10.2017