Megatrendit muokkaavat energiasektoria

Fortumin strategian lähtökohtana ovat megatrendit, jotka muokkaavat koko energiasektoria. Fortum hakee aktiivisesti vastauksia näihin globaaleihin haasteisiin ja haluaa olla puhtaan energian edelläkävijä. Strategiana on tarjota kaupungeille kestäviä ratkaisuja, kasvaa aurinko- ja tuulivoimassa, luoda uusia energialiiketoimintoja ja parantaa oman tuotantokapasiteetin tuottavuutta ja uudistaa toimialan rakenteita.
 
Megatrendit 
  
​MEGATRENDI Vaikutus energia-alaan ja Fortumiin​ Vastauksemme​

Ilmaston muutos ja resurssien niukkuus
2/3 päästöistä maailmassa syntyy energian tuotannosta ja käytöstä
(World Energy Outlook Special Report on Energy and Climate Change, IEA, kesäkuu 2015)

2/3 sähköntuotannosta perustuu edelleen fossiilisiin polttoaineisiin (Lähde: Bloomberg New Energy Finance)

 • ​Siirtyminen vähähiilisiin ja uusiutuviin polttoaineisiin; korkeapäästöinen ja/tai tehoton tuotanto ei tuota arvoa
 • Kiertotalouden merkitys kasvaa
 • Uusien teknologioiden hintakilpailukyky paranee
 • Energiajärjestelmän kokonaistehokkuutta parannettava
 • Politiikkoja kehitettävä
 • ​Puhtaampia, älykkäämpiä ja tehokkaampia ratkaisuja sähkön, lämmön ja jäähdytyksen tuotantoon ja käyttöön
 • Jätteen ja biomassan käyttö energialähteenä lisääntyy
 • Investoinnit tuuli-, aurinko- ja vesivoimaan
 • Uusia energiaa säästäviä ja vähäpäästöisiä teknologioita ja ratkaisuja asiakkaille
 • Aloitteita, joilla edistetään markkinaehtoisia ratkaisuja ja päästökauppaa

Kaupungistuminen
2/3 maailman väestöstä asuu kaupungeissa vuoteen 2050 mennessä (Lähde: World Urbanization Prospects,YK:n taloudellisten ja sosiaaliasiain
osaston väestökysymysjaosto 2014)

 • ​Kestävien, tehokkaiden ja luotettavien energiapalveluiden kysyntä kasvaa keskimääräistä talouskasvua nopeammin
 • Tehottoman lämmityksen, jäähdytyksen ja sähköntuotannon aiheuttamat päästöt; energian loppukäytön tehottomuus
 • Kaupungit tarvitsevat uusia ratkaisuja esim. jäte- ja liikenneongelmiinsa
 • Sähköistyminen kiihtyy
 • ​Puhdas, tehokas ja luotettava energia
 • Monipuoliset kuluttajaratkaisut, esim. kotien älykkäät energiapalvelut, kysyntäjousto, lämpöpumput, aurinkopaneelit
 • Jäteperäinen energiantuotanto
 • Älykkäät latausratkaisut sähköajoneuvoille
Aktiiviset asiakkaat
Asiakkaat entistä tiedostavampia, yhä useampi tuottaa itse energiaa käyttöönsä
 • ​Energian kulutuksen hallintaa helpottavien uusien palveluiden kysyntä
 • Oma / hajautettu tuotanto lisääntyy; kysyntäjousto
 • Uudet teknologiat ja sovellukset; uusia yrityksiä markkinoille, start-upit
 • ​Asiakkaiden odotusten ja valintojen parempi ymmärtäminen; asiakaskokemuksen kehittäminen
 • Älykkäiden ratkaisujen, palveluiden ja sovellusten (esim. kysyntäjousto ja avoin kaukolämpö) kehittäminen; lisää valinnanvaraa asiakkaille;  energiankulutuksen valvonta; myös asiakkaille hyötyä markkinoiden heilahtelusta
 • Uudet energialiiketoiminnot kiihdyttämään kehitystoimintaa ja innovointia
Digitalisaatio, uudet teknologiat
Nopea teknologioiden kehitys muuttaa pysyvästi energiantuotantoa ja -kulutusta
 • ​Uusien ratkaisujen (esim. aurinko- ja tuulivoima, varastointi ja kysyntäjousto) nopea kehitys ja kustannusten lasku
 • Uudet digitaaliset ratkaisut
 • Uudet tavat tuottaa, markkinoida, myydä ja jaella tuotteita ja palveluita
 • Uudet teknologiat ja sovellukset; uusia yrityksiä markkinoille, start-upit
 • ​Oman innovaatiotoiminnan vauhdittaminen
 • Tiiviimpi yhteistyö start-upien, tutkimuslaitosten ja teknologiayritysten kanssa
 • Asiakkaille uusia digitaalisia kosketuspisteitä ja ratkaisuja
 • Digitalisaation hyödyntäminen voimalaitosten tuottavuuden parantamisessa
 • Tietoa uusista ratkaisuista poliitikoille ja päättäjille hyväksynnän saamiseksi

 

25.2.2016