Arvot

 

Uteliasisuus

Kyseenalaistamme nykytilan ja etsimme rohkeasti uusia mahdollisuuksia puhtaamman maailman rakentamiseksi.
Energia-alan muutoksen johtaminen vaatii meiltä uteliaisuutta, jatkuvaa oppimista ja yhteistyötä uusien ratkaisujen luomiseksi.

 

Vastuullisuus

Meillä on vahva vastuuntunto.
Kannamme vastuumme sekä omasta toiminnastamme että vaikutuksestamme yhteiskuntaan. Rakennamme kestäviä ratkaisuja, jotka pohjautuvat sidosryhmiemme ymmärtämiseen. Emme tingi turvallisuudesta.
 

 

Rehellisyys

Uskomme avoimuuteen. Toimimme eettisesti ja kerromme avoimesti niin haasteistamme kuin saavutuksistamme. Noudatamme kaikessa Toimintaohjettamme. Emme suvaitse selän takana toimimista.

 

 

Kunnioitus

Arvostamme toisiamme ja sidosryhmiämme, kuten asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme. Monimuotoinen ja osallistava yrityskulttuuri kannustaa meitä hyödyntämään koko osaamisemme.

 
 
 
 

20.11.2017