Fortumin strategia

Strategiamme etenee

Edistämme kehitystä kohti puhtaampaa maailmaa

Visiomme “For a cleaner world” kertoo, että haluamme johtaa muutosta kohti vähäpäästöistä energiajärjestelmää ja resurssien optimaalista käyttöä. Edistämme asiakkaidemme ja yhteiskunnan kanssa muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Meidän tehtävämme on vauhdittaa muutosta uudistamalla energiajärjestelmää, parantamalla resurssitehokkuutta ja tarjoamalla älykkäitä ratkaisuja. Näin tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.  
 

Kasvustrategia täytäntöön kahdessa vaiheessa

Strategian toteuttaminen ja uudelleeninvestoinnit on tarkoitus toteuttaa kahdessa vaiheessa. Suurin osa investoinneista on tarkoitus toteuttaa vuosina 2016 - 2017.
 
Ensimmäisen vaiheen tavoitteena on maksimoida kassavirta uudelleeninvestoinneilla.  Ensimmäisenä tavoitteenamme aiomme osallistua sähköntuotannon konsolidaatioon Euroopassa. Tämä tarkoittaa ainakin yhden merkittävän yrityskaupan toteutumista lähivuosina. Osaamisemme sähköntuotannossa on huippuluokkaa, joten oikeilla toimenpiteillä rakennamme tukevan pohjan jatkuvalle kasvulle ja arvonluonnille.
 
Aiomme myös laajentaa City Solutions -tarjontaamme pääasiassa Euroopassa – orgaanisesti ja/tai yritysostoin. Ekokemin hankinta antaa hyvän lähtökohdan kehittää uusia ratkaisuja kiertotalouteen, samalla kun hyödynnämme vahvaa energia-alan osaamistamme.
 
Ensimmäisen vaiheen muodostama kassavirta käytetään Fortumin osinkopolitiikan toteuttamiseen sekä pitkäaikaisen kilpailukyvyn turvaaviin investointeihin. Lisäksi Fortum jatkaa kustannus- ja tuotantorakenteensa optimointia kaikissa divisioonissaan.
 
Toisen vaiheen tavoitteena on turvata Fortumin pitkäaikainen kilpailukyky. Tämä on jo edennyt investoimalla tuulivoimaan kotimarkkinoilla Pohjoismaissa sekä aurinkovoimaan Intiassa. Seuraavaksi aiomme keskittyä aurinkovoimaan liittyviin ratkaisuihin, tuottaa entistä enemmän lisäarvoa bio- ja jätepolttoaineista sekä minimoida päästöt fossiilisesta tuotannosta. Lisäksi toisen vaiheen aikana Fortum aikoo tarjota uusia digitaalisia palveluita aktiivisille kuluttajille, kehittää sähköistä liikennettä ja sähkön varastointiratkaisuja sekä muita innovaatioita, jotka vauhdittavat energiasektorin muutosta.
 

Megatrendit ovat puolellamme

Energiasektorin muutokseen vaikuttaa neljä megatrendiä: Ilmastonmuutos ja resurssitehokkuus; kaupungistuminen; uudet teknologiat ja digitalisaatio sekä aktiiviset asiakkaat. Nämä megatrendit vaikuttavat suuresti, miten energiaa tuotetaan, myydään ja kulutetaan. Megatrendit kannustavat myös hyödyntämään raaka- ja polttoaineita, kuten jätteitä ja biomassaa, mahdollisimman tehokkaasti.
 
Kestävä kehitys on integroitu osaksi Fortumin strategiaa. Liiketoiminta ja vastuullisuus ovat tiiviisti sidoksissa toisiinsa korostaen kestävien ratkaisujen merkitystä kilpailuetuna. Otamme toiminnoissamme tasapainoisesti huomioon taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun.
Fortumin visio, missio ja strategia
 

11.10.2017