Visio, missio ja strategia

​Visio 

For a cleaner world
 

Missio 

Edistämme asiakkaidemme ja yhteiskunnan kanssa muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Meidän tehtävämme on vauhdittaa muutosta uudistamalla 
energiajärjestelmää, parantamalla resurssitehokkuutta ja tarjoamalla älykkäitä ratkaisuja. Näin tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.  
 

Strategia 

Fortumin strategian neljä kulmakiveä ovat: (1) parannamme tuottavuutta ja uudistamme toimialan rakenteita; (2) tarjoamme kaupungeille kestäviä ratkaisuja; (3) kasvamme aurinko- ja tuulivoimassa (4) luomme uusia energialiiketoimintoja.  
 

#1 Parannamme tuottavuutta ja uudistamme toimialan rakenteita

Koska koko energiasektori muuttuu, ensimmäisenä tavoitteenamme on osallistua sähköntuotannon konsolidaatioon Euroopassa. Tämä tarkoittaa ainakin yhtä merkittävää yritysostoa lähivuosina mikä antaa tukevan pohjan jatkuvalle kasvulle ja arvonluonnille. Nykyisen tuotantokapasiteetin kilpailukyvyn varmistamiseksi aiomme jatkaa kustannus- ja tuotantorakenteen optimointia kaikissa liiketoiminnoissa. Aiomme leikata nykyisten liiketoimintojen kiinteiden kulujen tasoa 100 miljoonalla eurolla vuoden 2017 loppuun mennessä.  

#2 Tarjoamme kaupungeille kestäviä ratkaisuja

City Solutions –tarjontamme laajenee sisältäen uusia ratkaisuja kiertotalouteen. Ekokemin hankinta antaa hyvän lähtökohdan kehittää uusia ratkaisuja perinteisen energiasektorin ulkopuolelta. City Solutions –divisioonan kasvu, orgaanisesti ja/tai yritysostoin, on mahdollista Euroopassa.

Nopeasti kasvavien suurkaupunkien ja kasvukeskusten ongelmia ovat lämmityksen, jäähdytyksen ja sähköntuotannon päästöt ja alhainen tehokkuus, kasvavat jätemäärät sekä lisääntyvän liikenteen aiheuttamat saasteet ja melu. Fortumin tavoitteena on tarjota asiantuntemusta ja kokemusta näiden ongelmien ratkaisemiseksi ja kehittää ratkaisuja kiertotalouteen.

#3 Kasvamme aurinko- ja tuulivoimassa

Turvataksemme pitkäaikaisen kilpailukykymme, jatkamme aurinko- ja tuulivoiman kehittämistä. Tuulivoiman osalta keskitymme alueisiin kotimarkkinoillamme Pohjoismaissa ja Venäjällä ja aurinkovoimassa Intiaan. Seuraavan vaiheen aikana keskitymme kehittämään kokonaisuutta, jossa aurinkoenergia yhdistyy asiakasratkaisuihin, kysyntäjoustoon, sähköautoihin ja varastoihin.

Tavoitteenamme on kasvaa Aurinko- ja tuulivoimassa gigawatti-kokoluokkaan. Aurinko- ja tuulivoimateknologiat ovat nopeasti kehittymässä kilpailukykyisiksi samalla, kun uusiutuvan energian tuista ollaan vaiheittain luopumassa ja toiminta muuttuu markkinalähtöisemmäksi.

#4 Luomme uusia energialiiketoimintoja

Investoimme startup-yrityksiin ja rahastoihin, jotka kehittävät uusia energiaan liittyviä teknologioita ja digitalisaatiota, ja näin vauhdittavat energiasektorin murrosta. Startup-yrityksillä on yhä merkittävämpi rooli muuttuvan energiasektorin uusien teknologioiden ja liiketoimintamallien kehittäjinä. Digitalisaation avulla on mahdollista sekä parantaa nykyisen toiminnan tuottavuutta että kehittää uusia tuotteita ja palveluja asiakkaille.

Tavoitteenamme on olla energiateknologian ja sovelluskehityksen kärjessä. Kiihdyttääkseen innovaatiotoimintaa ja uusien ratkaisujen kaupallistamista Fortum vahvistaa omaa kehitystyötään ja digitalisaation hyödyntämistä, solmii kumppanuuksia maailman johtavien toimittajien, tutkimuslaitosten ja nousevien teknologiayritysten kanssa sekä investoi suoraan ja välillisesti lupaavia uusia innovaatioita kehittäviin kasvuyrityksiin.

 

28.2.2017