Fortums Uppförandekod

Du kan rapportera misstänkta överträdelser av Fortums Uppförandekod till chefen för internrevision inom Fortum.*

Alla anmälningar som Fortum får in angående efterlevnad av koden granskas enligt en fastslagen process. Anmälan av misstänkta överträdelser av affärsetiken får inga negativa arbetsrelaterade konsekvenser för den som anmäler. När anmälningar utreds sker det garanterat konfidentiellt och vi vidtar inte disciplinära åtgärder mot personen som anklagas för dåligt uppförande eller för att inte följa koden förrän utredningen är färdig. Lämpliga disciplinära åtgärder vidtas mot personer som bryter mot uppförandekoden.

Misstankarna kan till exempel gälla redovisning och redovisningshandlingar, bedrägerier och ekonomiska oegentligheter, säkerhetsfrågor (denna rapporteringskanal finns även i den finska värdepappersmarknadslagen, 12 kap 3, som oberoende rapporteringskanal för rapportering av misstänkta överträdelser av regler och föreskrifter beträffande finansmarknaderna), intressekonflikter och olagliga handlingar inklusive gåvor och mutor.

I syfte att öka utredningens riktighet, effektivitet och rättvisa uppmuntrar Fortum rapportering i eget namn. Rapportering kan dock även ske anonymt.

Rapporten kan lämnas in via någon av följande kanaler:

 • E-post till bolagets internrevision på adressen internal.audit@fortum.com
 • Genom att fylla i formuläret nedan och trycka på knappen ”Skicka” längst ned på sidan

Anställda i Sverige bör av juridiska skäl endast använda följande kanal:

 • Brev till
  FORTUM CORPORATION
  Head of Internal Audit
  PO Box 100
  FI-00048 FORTUM
  Finland
 • Telefonsamtal till nummer +46 8 6717633  (till chefen för bolagets internrevision) under kontorstid

Vi ber dig att beskriva och förklara dina misstankar tillräckligt väl för att underlätta utredningen av frågan.

Om du vill ha ett svar på ditt meddelande bör det innehålla ditt namn och fullständiga kontaktuppgifter.

Dessa rapporteringskanaler får inte missbrukas.

* Av juridiska skäl omfattas inte följande länder för närvarande av denna rapportering, vilket innebär att inga rapporter från dessa länder får lämnas in via dessa kanaler: Belgien, Estland, Frankrike, Lettland och Tyskland. I Storbritannien får endast Fortums anställda använda kanalerna ovan.

 
 

20.2.2017