Sähkövarasto

​Akut yksi ratkaisu sähköjärjestelmän tehotasapainon ylläpitämiseen

Sähkön välivarastoinnilla sähkön tuotanto ja kysyntä voidaan sovittaa joustavammin yhteen, ja varasto toimii myös sähköverkon vakauttajana esimerkiksi vikatilanteissa. Sähkövaraston etuja ovat lisäksi sen salamannopea käynnistyminen ja helppo säädettävyys. Sähkön varastointi vähentää myös fossiilisia polttoaineita käyttävien huipputeholaitosten tarvetta.

Sähkövarastohanke laajentaa virtuaalivoimalaitoskokeilua

Olemme käynnistäneet hankkeen, jossa tutkimme soveltuvatko sähkön varastointiin käytettävät akut sähköjärjestelmän tehotasapainon ylläpitoon. Tätä varten olemme hankkineet Pohjoismaiden suurimman sähkövaraston - nimellisteholtaan 2 megawatin ja energiakapasiteetiltaan 1 megawattitunnin suuruisen litium-ion-akun. Akku on asennettu Järvenpään biovoimalaitoksen yhteyteen ja otettu käyttöön vuoden 2017 alussa.

Sähkövarastohankkeessamme tutkimme myös suuren sähkövaraston tarjoamia täysin uudenlaisia hyödyntämismahdollisuuksia ja sähkön joustavaa välivarastointia. Lisäksi tutkimme akun optimaalista käyttöä yhdessä sekä perinteisen sähköntuotannon että kysyntäjoustoon perustuvan virtuaalivoimalaitoksen kanssa.

Akkuhanke on jatkoa aloittamallemme kokeilulle, jossa yhdessä asiakkaidemme kanssa rakennamme kysyntäjoustoon perustuvan virtuaalivoimalaitoksen.

Sähköverkko tarvitsee lisää säätövoimaa

Aurinko- ja tuulivoiman tuotannon kasvu kasvattaa tasapainottavan säätövoiman ja uusien varastointiratkaisujen tarvetta sähköjärjestelmässä. Aurinkoisella ja tuulisella säällä tuotantoa on paljon, mutta kysyntää vähän, joten sähköä kannattaa varastoida. Uskomme, että sähkön varastoinnin avulla sähköyhtiöille ja asiakkaille syntyy jopa uusia liiketoimintamalleja.

29.3.2017