Virtuaalivoimalaitos

​Kysyntäjoustossa kotitalouksien energiankulutus joustaa huippukysynnän aikana

Kysyntäjoustossa energiankäyttöä siirretään korkean kulutuksen ja hinnan ajankohdista edullisempaan ajankohtaan. Yksittäinen kotitalous voi hyötyä kysyntäjoustosta säästämällä energiakuluissa. Yhteiskunnallista hyötyä kysyntäjoustosta syntyy erityisesti silloin, kun useampien kotitalouksien energiankulutusta voidaan ohjata yhtä aikaa ja käyttää kysyntäjoustoa hetkellisesti sähköverkon tehotasapainon ylläpitoon. 

Kysyntäjoustosta yksi ratkaisu säätövoiman tarpeeseen?

Valtakunnan tasolla sähköjärjestelmä pyritään pitämään joka hetki tasapainossa ja siitä tehtävästä huolehtii kantaverkkoyhtiö eli Suomessa Fingrid. Kun sähköjärjestelmä on tasapainossa, on sähkön tuotanto ja kulutus yhtä suurta. Jotta tasapaino säilyy myös vaihtelevan kulutuksen ja tuotannon aikana, tarvitaan sähköverkossa reservejä tehotasapainon ylläpitoon.

Pohjoismaisessa järjestelmässä vesivoima on perinteisesti toiminut säätövoimaan soveltuvana elementtinä, sillä vesivoima saadaan nopeasti tuotantoon. Kun vaihtelevan sähköntuotannon, kuten tuuli- ja aurinkovoiman osuus sähköjärjestelmässä kasvaa, tarvitaan lisää uusia ratkaisuja tehotasapainon ylläpitoon. Kotitalouksien kysyntäjousto on tulevaisuudessa yksi näistä ratkaisuista.

Etenkin sähkölämmittäjillä on hyvät mahdollisuudet osallistua sähköjärjestelmän tehotasapainon ylläpitämiseen kysyntäjouston kautta. Sähkölämmittäjät voivat hetkellisesti pidättäytyä käyttämästä sähköä silloin, kun kulutus valtakunnan verkossa on suurta ja tuntihinta on korkea. Suomessa sähkölämmityksen tehoreservipotentiaaliksi on arvioitu vähintään 300 MW. Tehoreservi on merkittävä, kun sitä vertaa esimerkiksi Suomen suurimman vesivoimalaitoksen eli Imatran voimalaitoksen tuotantotehoon, joka on 192 MW.

Fortumin kokeilussa syntyy virtuaalivoimalaitos yhdessä asiakkaiden kanssa 

Fortumissa on parhaillaan meneillään uraauurtava kokeiluhanke, jossa rakennamme yhdessä asiakkaidemme kanssa kysyntäjoustoon perustuvan virtuaalivoimalaitoksen. Hankkeeseen osallistuu noin 70  sähkölämmittäjää, jotka ovat antaneet Fortumille luvan pudottaa lämminvesivaraajansa tehoja hetkellisesti sähkön kulutushuippujen aikana. 

Virtuaalivoimalaitoksen avulla luodaan tehoreservi, joka voidaan myydä kantaverkkoyhtiölle ajankohtina, joilla sähkön kysyntä on suurta ja lisätehoja tarvitaan sähköjärjestelmän toiminnan takaamiseksi. Lämminvesivaraajan hetkellinen poiskytkeminen ei vaikuta millään tavalla lämpimän käyttöveden käyttöön hankkeeseen osallistuvissa talouksissa. Noin 70 sähkölämmittäjän muodostama virtuaalivoimalaitos vähentää sähköverkon tehontarvetta noin 100 kilowatilla.

Kotitaloudet saavat kokeiluhankkeessa reaaliaikaista kulutustietoa, joka auttaa heitä kiinnittämään huomiota sähkön kulutukseensa ja sitä kautta säästämään sähkölaskussa. 

Yksittäiselle asiakkaalle hyötyä sähkönkäytön ajoituksesta Fortum Fiksun avulla

Fortumin asiakkaat ovat jo aikaisemmin voineet hankkia Fortum Fiksu -palvelun, jossa varaavan vesikiertoisen sähkölämmityksen toimintaa ohjataan vuorokauden halvimmille tunneille. Fiksu-perheeseen kuuluu jatkossa myös järjestelmä suoran sähkölämmityksen ohjaamiseen ja seurantaan. Sen avulla asumismukavuus ja lämmityksen taloudellisuus paranevat, kun järjestelmä säätelee kodin lämpötilaa perheen elämänrytmin mukaan automaattisesti.

Kysyntäjoustoa  kaukolämmössä

Kysyntäjousto onnistuu myös suurten kiinteistöjen kaukolämmityksessä, jossa se parantaa kiinteistön energiatehokkuutta ja lämmöntuotannon optimointia. Ohjauksen avulla leikataan kaukolämmön kulutuspiikkejä laskemalla patteriverkoston menoveden lämpötilaa hetkellisesti. Hetkellinen lämpötilan alennus ei vaikuta asumismukavuuteen, mutta asiakkaan energialasku sen sijaan pienenee. Samalla  lämmöntuotannossa hiilidioksidipäästöt alenevat, koska huippukulutusta varten rakennettujen lämpölaitosten käyttöä voidaan vähentää. Fortum ja Leanheat kehittävät parhaillaan yhdessä asuinkerrostaloihin soveltuvaa
kaukolämmön kysyntäjoustoratkaisua.

 

12.4.2016