Yhteistyökumppanit

Fortum toimii useissa kansallisissa ja kansainvälisissä energia-alan ja kestävän kehityksen järjestöissä. Alla on listattu merkittävimmät edustukset. Lisäksi Fortum on liittynyt useisiin elinkeinoelämän yhteisiin aloitteisiin markkinaehtoisen energia- ja ilmastopolitiikan edistämiseksi.

Kansainväliset yhteistyökumppanit

Fortum on mukana seuraavissa järjestöissä ja rahastoissa
- Eurelectric edustaa sähköalan yhteisiä tavoitteita eurooppalaisella tasolla.
- Euroheat & Power on kansainvälinen kaukolämpö- ja kylmäyhtiöiden etujärjestö.
- Foratom on eurooppalainen ydinenergia-alan kauppaliitto. Sen ensisijainen tarkoitus on edistää ydinvoimaa Euroopassa esittämällä a laan liittyviä tavoitteita.
- RECS International (Renewable Energy Certificate System) -järjestön puitteissa Fortum kehittää 90 muun, lähinnä eurooppalaisen, yrityksen kanssa sääntöjä ja järjestelmää uusiutuvan energian sertifikaattien kansainväliseen kauppaan.
- Maailmanpankin hiilirahasto (Prototype Carbon Fund, PCF): Fortum on osakkaana tässä rahastossa, joka investoi hiilidioksidipäästöjä vähentäviin yhteistoteutushankkeisiin Itä-Euroopassa ja puhtaan kehityksen mekanismin hankkeisiin kehitysmaissa. PCF:n tuottamat päästöjen vähennykset jaetaan osakkaille omistusosuuksien suhteessa.
- Testing Ground Facility (TGF): Fortum on osakkaana Nordic Environment Finance Corporationin (NEFCO) Testing Ground Facility (TGF) -hiilirahastossa.
- Bettercoal -järjestön tavoitteena on vastuullisen toiminnan jatkuva parantaminen hiilen hankintaketjussa.
- World Energy Council (WEC): Fortum on järjestön jäsen Suomen ja Ruotsin kansallisten komiteoiden kautta.
- COGEN Europe edistää lämmön, sähkön ja CHP:n yhteistuotannon kehittämistä Euroopassa ja maailmanlaajuisesti.
- International Energy Agency, IEA, on riippumaton organisaatio, joka pyrkii varmistamaan luotettavaa, edullista ja puhdasta energiaa järjestön 28 jäsenmaalle. Fortum on yhteistyökumppani.
- CEWEP on Euroopan jätteenpolttolaitosten omistajien ja operaattoreiden kattojärjestö joka edustaa noin 394 jätteenpolttolaitosta 18 Euroopan maassa.

Suomalaiset yhteistyökumppanit

- Energiateollisuus ry (ET) on sähkö- ja kaukolämpöalaa edustava elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen etujärjestö.
- Elinkeinoelämän Keskusliitto (EK): Fortum osallistuu järjestön toimintaan.
- Suomen yritysvastuuverkosto (FiBS): Fortum liittyi jäseneksi vuonna 2013.

Ruotsalaiset yhteistyökumppanit

- Svensk Energi on Ruotsin energiantuottajien toimialajärjestö.
- Svensk Fjärrvärme on Ruotsin kaukolämmöntuottajien toimialajärjestö.
- Elforsk on sähkö-alan tutkimusorganisaatio Ruotsissa.
- Värmeforsk on energia-alan tutkimusorganisaatio Ruotsissa, erikoistunut lämpöön ja jäähdytykseen.
- Energimyndigheten: Fortumilla on edustajia järjestön kehitysohjelmissa.
- Svenskt Näringsliv: Fortumilla on edustajia järjestön eri komiteoissa.

Norjalaiset yhteistyökumppanit

- Energi Norgen on Norjan kansallinen energia-alan edunvalvontajärjestö.
Norsk Solenergiforening on aurinkoenergia-alan järjestö.

Baltian yhteistyökumppanit

- Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing (Estonian Power and Heat Association) on kaukolämpöteollisuuden etujärjestö Virossa.
- Eesti Taastuvenergia Koda (Estonian Renewable Energy Association) edistää uusiutuvan energian käyttöä Virossa ja asettaa siihen liittyviä pitkän aikavälin tavoitteita.
- Latvijas siltumuzņēmumu asociācija (Latvian heating company association) on Latvian kaukolämmitysalan organisaatio.
- The Foreign Investors’ Counsil in Latvia (FICIL) on kansalaisjärjestö, joka kokoaa yhteen eri maiden ja eri alojen suurimmat yritykset, jotka ovat tehneet merkittäviä investointeja Latviassa, sekä kymmenen maan kauppakamarit Latviassa.


Puolalaiset yhteistyökumppanit
- Responsible Business Forum on Puolan suurin vastuullista liiketoimintaa edistävä voittoa tavoittelematon organisaatio.
- Polish District Heating Chamber of Commerce -järjestö yhdistää yrityksiä, joiden toiminta liittyy kaukolämpöön.
- Polish Biomass Chamber on järjestö, joka ajaa biomassan asemaa tulevaisuuden energiapolitiikassa.
- Scandinavian Polish Chamber of Commerce -järjestö tukee Puolassa toimivien skandinaavisten yritysten dialogia puolalaisten viranomaisten ja järjestöjen kanssa ja kehittää Skandinavian ja Puolan välisiä liiketoimintasuhteita.
- Polish Association of Energy Traders on poliittisesti sitoutumaton järjestö, joka osallistuu aktiivisesti energia-alan lainsäädännön kehittämiseen.
- PTEZ on Puolan CHP laitosten yhdistys joka pyrkii edistämään yhdistettyä lämmön ja sähkötuotantoa Puolassa.

Ranskalaiset yhteistyökumppanit

- Ranskalais-suomalainen kauppakamari tukee vuoropuhelua Ranskassa toimivien suomalaisten yritysten välillä.
- La Fabrique Ecologique tukee ekologista ja kestävää kehitystä.

Venäläiset yhteistyökumppanit

- Market Council yhdistää sähkön tukkumarkkinoilla toimivia jäseniään.
- Council of Power Producers Sähköntuottajat luovat energia-alalle suotuisan investointi-ilmapiirin.
- The Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs on sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka toimii liittovaltio- ja aluetasolla ajaen yrittäjien ja teollisuuden etuja.
- Association of the European Businesses in the Russian Federation on Venäjällä liiketoimintaa harjoittavien eurooppalaisten yritysten edustaja ja edunvalvoja. 

Intialaiset yhteistyökumppanit
- Confederation of Indian Industry (CII) on sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka tukee aktiivisesti Intian kehitystä.
- European Business Group (EBG) edustaa Euroopan kaupallisia etuja Intiassa.
- Indian National Hydropower Association (INHA) järjestö edustaa Intian vesivoimayhtiöiden näkemyksiä.

23.3.2016