Yhteiskuntasuhteet

Fortumin Yhteiskuntasuhteet-toiminnossa päätehtävämme on olla tietoisia nykyisestä ja tulevasta energia-alaa koskevasta politiikasta ja lainsäädännöstä EU:ssa ja kaikissa maissa, missä toimimme. Nämä tiedot otetaan huomioon yhtiön strategiaa ja liiketoimintaa koskevassa päätöksenteossa. Energia-alan asiantuntijoina annamme mielellämme rakentavia ehdotuksia uusien aloitteiden ja lainsäädännön pohjaksi. Käymme aktiivista keskustelua viranomaisten ja päättäjien kanssa energiasektorin keskeisistä kysymyksistä.

Toimintaohje määrittelee toimintatapamme perustan

Fortumin toimintaohje määrittelee perustan tavallemme toimia kaikissa maissa, joissa meillä on toimintaa. Jokaisen fortumlaisen edellytetään noudattavan toimintaohjettamme, toimintaamme ohjaavia lakeja ja säädöksiä sekä yhtiön määrittelemiä politiikkoja, periaatteita ja ohjeistuksia poikkeuksetta. Sama korruption- ja lahjonnanvastainen periaatteemme on kirjattu toimintaohjeeseen tavaran- ja palveluntoimittajille.

Aktiivisena yrityskansalaisena Fortum tarjoaa energia-alan asiantuntemuksensa myös päättäjien ja kansalaisjärjestöjen käyttöön. Fortum ei tue suorasti eikä epäsuorasti poliittisia puolueita tai organisaatioita. Yhtiö ei myöskään osallistu yksittäisten ehdokkaiden vaalikampanjoiden rahoitukseen.

Sidosryhmämme

Liiketoimintojemme kautta olemme tavalla tai toisella vuorovaikutuksessa miljoonien ihmisten kanssa päämarkkina-alueillamme Pohjoismaissa, Baltian maissa, Venäjällä ja Puolassa. Kestävän kehityksen politiikkamme mukaisesti haluamme kehittää toimintaamme yhteistyössä sidosryhmiemme kanssa. Aktiivinen vuoropuhelu ja sidosryhmien kuunteleminen ovat avainasemassa kun pyrimme kohti strategista tavoitettamme, tulla halutuimmaksi energiantoimittajaksi. 

 

10.11.2017