Royal Seaportissa haetaan Fortumin johdolla uusia kestävän kehityksen energiatehokkuusratkaisuja kaupunkiasumiseen

Fortum on mukana tutkimushankkeessa, jossa selvitetään kerrostaloasuntojen energiankäyttöä ja keinoja energiankulutuksen ohjaamiseen ja tehostamiseen Tukholmassa.


Royal Seaport, Tukholma

​Fortum on aloittanut yhdessä ABB:n, Ericssonin, Electroluxin ja Energimyndighetenin kanssa tutkimushankkeen, jossa selvitetään kerrostaloasuntojen energiankäyttöä ja keinoja energiankulutuksen ohjaamiseen ja tehostamiseen Royal Seaport -kaupunginosassa Tukholmassa.

Tutkimuskohteena on 150 uutta NCC:n rakentamaa kerrostaloasuntoa, joihin jo rakennusvaiheessa on asennettu hankkeeseen osallistuvien ruotsalaisyritysten huipputeknologiaa ja kodinkoneita. Huoneiston asukkaat voivat ohjata laitteiden energiankäyttöä itse.
Nyt käynnistynyt tutkimushanke on jatkoa Royal Seaportin hankkeelle, jossa kerättiin usean vuoden ajan tietoa energiankäytöstä kerrostalohuoneistossa, ja asukkaan mahdollisuuksista tehostaa energiankäyttöään.
Asukkaat voivat ohjata laitteiden energiankäyttöä.
"Yhden huoneiston seurantatutkimuksen tulosten innoittamina käynnistämme nyt laajemman tutkimushankkeen. Tavoitteenamme on yhdessä asukkaiden kanssa kehittää ja testata uutta kestävän kehityksen tavoitteiden mukaista ympäristöteknologiaa ja energiapalveluja kaupunkiasumiseen", projektijohtaja Johan Ander Fortumista kertoo.Kaikkiin huoneistoihin asennetaan muun muassa näyttö, johon asukkaat saavat ympäristö- ja hintasignaaleja. Näiden avulla he voivat ajastaa esimerkiksi pesukoneen tai kuivausrummun toimimaan niinä vuorokauden tunteina, jolloin sähkönkysyntä on vähäistä, hinta alhainen ja ympäristökuormitus pientä. Koekohteiden asukkaat saavat ohjausta varten käyttöönsä tuntimittaukseen ja -hinnoitteluun perustuvan Fortumin erikoissähkösopimuksen, joka mahdollistaa energiankulutuksen ohjaamisen sähkön hinnan mukaan.

"Ihmisten muutto kaupunkeihin on maailmanlaajuinen trendi. Vaikka kaupunkiasuminen on pääosin kestävän kehityksen mukaista, tulee myös kaupunkien uudisrakentamisessa ottaa entistä paremmin huomioon kestävä kehitys eli miten rakennamme taloja ja miten mahdollistamme sen, että talojen asukkaat voivat käyttää energiaa viisaasti", Mats Nissling NCC:llä sanoo.


Lisätietoja:
Johan Andren        

Takaisin