53 yrityksen yhteinen kirje Euroopan komissiolle päästökaupan uudistuksen vauhdittamiseksi

Komission puheenjohtajalle José Manuel Barrosolle on lähetety kirje, jonka on allekirjoittanut 53 yritystä ja elinkeinoyhdistystä. Yhdessä nämä organisaatiot edustavat yhteensä 1,5 miljoonaa työpaikkaa muun muassa energia-, finanssi-, liikenne-, rakennus-, tietoliikenne- ja kaupan alalla sekä koneteollisuudessa.

Yhtiöt, Fortum mukaan lukien, vaativat komissiolta päästökaupan rakenteellista uudistusta koskevan lakialoitteen luonnoksen julkaisemista ennen vuoden loppua, jotta päästökauppa pysyy keskeisenä välineenä EU:n ilmastopolitiikassa ja mahdollistaa CO2-päästövähennystavoitteen saavuttamisen.

Lue kirje

7.4.2014