Energiayhtiöt tukevat päästökaupan uudistamista

Joukko eurooppalaisia energiayhtiöitä ja energian käyttäjiä tukee vahvasti EU:n päästökaupan ns. backloading-ehdotusta ja kehottaa komissiota tekemään ehdotuksensa päästökaupan rakenteellisista uudistuksista vuoden loppuun mennessä.

​Energia-alan toimijat haluavat kiinnittää huomiota kahdentoista EU-ministerin komissiolle lähettämään kirjeeseen. Yhtiöt pyytävät komissiota ja ministereitä tekemään yhteistyötä, jotta EU:n ilmasto- ja energiatavoitteet vuodelle 2030 saataisiin määriteltyä mahdollisimman pian.

Euroopan parlamentin ympäristövaliokunta (ENVI) äänesti 19.6.2013 backloading-ehdotuksesta. Äänestystulos on positiivinen merkki ja selkeä poliittinen signaali EU:n halusta sitoutua päästökauppajärjestelmän kehittämiseen. Päästöoikeuksien lykkääminen on ensimmäinen, joskin vaatimaton askel, jolla vahvistetaan Euroopan hiilidioksidimarkkinoita, ja joka antaa selkeän hintasignaalin päästöttömän energiantuotannon puolesta. Parlamentti äänestää asiasta 3.7.

 

7.4.2014