Eurooppa tarvitsee toimivat energian sisämarkkinat

Brysselissä 22.5. järjestetyssä EU:n huippukokouksessa keskusteltiin Euroopan energiatilanteesta. Fortumissa ollaan tyytyväisiä siihen, että energia nousi kokouksen teemaksi ja päämiesten keskusteluun.

On tärkeää, että energiasta puhutaan myös kilpailukykynäkökulmasta. Hyvin toimivat energian sisämarkkinat tuovat tehokkuusetuja ja ovat edellytys myös uusiutuvan energian tavoitteiden kustannustehokkaalle toteuttamiselle.

"Sisämarkkinoiden voimaansaattaminen on ehdoton prioriteetti ja paras keino varmistaa Euroopan Unionin kilpailukyky myös tulevaisuudessa. Tämä edellyttää sitä, että kukin jäsenmaa toimeenpanee täysimääräisesti sisämarkkinoita koskevan lainsäädännön. Jäsenmaiden ei myöskään pitäisi toteuttaa sellaisia kansallisia ratkaisuja, kuten kapasiteettimekanismit, joilla on kielteisiä vaikutuksia sisämarkkinoiden toimintaan", Fortumin yhteiskuntasuhteiden johtaja Esa Hyvärinen sanoo.

On erityisen tärkeää, että EU sitoutuu ilmastomuutokseen ja päästökauppaan sen keskeisenä ohjauskeinona. Jotta päästökauppa toimisi suunnitellulla tavalla, tarvitaan pikaisia toimia päästökaupan ohjausvaikutusten parantamiseksi. Ensi vaiheessa näihin kuuluvat komission ehdottama päästöoikeuksien ylijäämän poistaminen markkinoilta ja sen jälkeen muiden rakenteellisten uudistusten toteuttaminen.

19.6.2013