Fortumin Tapio Kuula kehysriihen linjauksista: yhteisöveron alentaminen tukee investointeja


Hallituksen kehysriihessä tekemä yhteisöveron alentamista koskeva linjaus tukee yritysten toimintaympäristöä ja vahvistaa investointi-ilmapiiriä.

"On myönteistä, että hallitus löysi tässä vaikeassa tilanteessa investointeja ja talouden elpymistä tukevan ratkaisun. Yhteisöveron merkittävä alentaminen on selkeä positiivinen signaali", sanoo Fortumin toimitusjohtaja Tapio Kuula.

Hallitus päätti myös alentaa windfall-veron tavoitetta kolmannekseen hallitusohjelmassa kaavaillusta.

"Vallitsevassa taloustilanteessa hallitus joutuu hakemaan ratkaisuja budjetin tasapainottamiseksi. Energiateollisuudelle windfall-veron pienentäminen tässä tilanteessa oli niinikään investointi-ilmapiiriä tukeva ratkaisu. Se ei kuitenkaan poista ristiriitaa hallituksen ilmasto- ja energiapoliittisten tavoitteiden kanssa, sillä vero kohdistuisi kotimaiseen hiilidioksidipäästöttömään vesi- ja ydinvoimaan. Käytännössä tällainen valikoiva vero olisi myös varsin hankala toteuttaa. Energia- ja ilmastotavoitteiden kannalta parempi vaihtoehto olisi sähköntuotantolaitoksia koskevan kiinteistöveron korotus", Kuula sanoo.

Lisätietoja:
Esa Hyvärinen, johtaja, yhteiskuntasuhteet, puh. 040 826 2646

19.3.2014