Integroidut pohjoismaiset sähkön vähittäismarkkinat

​1.11.2010

Kilpailukykyiset ja toimivat sähkömarkkinat lisäävät tehokkuutta, tekevät hinnoista kilpailukykyisiä ja parantavat sähköasiakkaiden palvelun tasoa. Toimivia markkinoita tarvitaan myös ympäristö- ja toimitusvarmuustavoitteiden saavuttamiseen kaikkein tehokkaimmalla tavalla eli mahdollisimman vähäisillä yhteiskunnan panoksilla.

Pohjoismaiden sähkön tukkumarkkinat tarjoavat hyvän pohjan myös pohjoismaisille sähkön vähittäismarkkinoille. Kun tehdään päätöksiä, joiden tavoitteena on kehittää pohjoismaisia tukkumarkkinoita, on otettava huomioon vaikutukset vähittäismarkkinoihin. Esimerkiksi jos pohjoismaiset sähkön tukkumarkkinat jaettaisiin useisiin hinta- ja tarjousalueisiin, tämä lisäisi suojauskustannuksia ja vähentäisi vähittäismyyjien kiinnostusta toimia paikallisten markkinoidensa ulkopuolella, heikentäen näin kilpailua sähkön vähittäismarkkinoilla.

Jo nyt merkittävä osa asiakkaista käyttää aktiivisesti mahdollisuutta tehdä tietoisia valintoja markkinoilla olevien sähköntoimittajien ja sähkötuotteiden välillä. Sähkön vähittäismarkkinoiden alueellinen integraatio yhdessä mittareiden etäluennan ja tuntipohjaisen hinnoittelun kanssa vastaa kuitenkin vielä paremmin  asiakkaiden odotuksiin sähköntoimituksen palvelu- ja hintatasosta.

Fortumin mielestä:

Pohjoismaiset sähkön vähittäismarkkinat

Edellyttävät toimivia sähkön tukkumarkkinoita

Hinta- ja tarjousalueiden määrän lisääminen heikentää vähittäismyyjien kiinnostusta toimia paikallisten markkinoidensa ulkopuolella, mikä rajoittaa kilpailua.

Lisäävät kilpailua, parantavat palvelua ja tekevät hinnoista kilpailukykyisiä

Sähkön vähittäismarkkinoiden tulee heijastaa sähkön tukkumarkkinoiden hintasignaaleja. Tämä edistää tehokkuutta ja tervettä kilpailua, mikä johtaa parempaan palveluun ja kilpailukykyisempiin asiakashintoihin sekä yhteiskunnalle koituvien kokonaiskustannusten laskuun.

Tarjoavat kuluttajille lisävälineitä sähkönkulutuksen ja kustannusten hallintaan

Asiakkaiden kiinnostus ja kyky vaikuttaa sähkönkulutukseen ja kustannuksiin ovat riippuvaisia riittävän tiheistä ja tarkoista kulutustiedoista. Etäluenta sekä tuntipohjaisen hinnoittelun markkinamekanismien tehostaminen ja standardointi edistävät energiatehokkuutta merkittävästi, hyödyntäen sekä yksittäisiä asiakkaita että koko yhteiskuntaa.

Vaativat vahvaa poliittista sitoutumista ja yhteistyötä eri sidosryhmien välillä

Pohjoismaisten sähkön vähittäismarkkinoiden toteutuminen edellyttää vahvaa poliittista sitoutumista ja eri sidosryhmien välistä yhteistyötä. Pohjoismaiset sähkön vähittäismarkkinat voivat toimia eurooppalaisten vähittäismarkkinoiden edelläkävijänä.

11.3.2011