Jätteiden energiahyötykäyttö

1.11.2010

Jätteiden synnyn ehkäisemistä koskevista tavoitteista ja toimenpiteistä huolimatta yhdyskuntajätteiden määrä sekä henkeä kohden että absoluuttisesti mitattuna jatkaa kasvuaan etenkin Länsi-Euroopan maissa. Hyödyntämättöminä jätteet merkitsevät valtavaa resurssien hukkaamista materiaalien ja energian muodossa. Hävitettävän jätteen määrää voidaan pitää yhteiskunnan luonnonvarojen käytön tehokkuuden mittarina.

Fortumin mielestä:

1. Jätehuollon tavoitteena on suojella ihmisten terveyttä ja ympäristöä.

2. Jätehuollon olennainen perusta on jätehierarkiaperiaate, jolla varmistetaan, että polttokelpoinen jäte hyödynnetään polttoaineena kaatopaikalle sijoittamisen sijasta ja että poltettavaksi päätyy vain se osa jätteestä, jota ei järkevästi voi käyttää uudelleen tai kierrättää.  

3. Jätteiden energiahyötykäytön ensisijainen tarkoitus on tuottaa energiaa – ei vain hankkiutua eroon jätteistä.

4. Edellä mainitun lisäksi seuraavat seikat ovat ominaisia kestävälle jätteiden energiahyötykäyttöratkaisulle: • kattava ohjausjärjestelmä käsittäen jätehuoltosuunnitelmat, luvituksen, tarkastukset jne. koskien esimerkiksi jätevirtojen ohjausta, jätteiden energiahyötykäyttökapasiteettia ja -menettelytapoja • energiatehokkuuden maksimoiminen mielellään käyttäen sähkön ja lämmön yhteistuotantoa (CHP) • edistyksellinen jätteiden esikäsittely sekä päästöjen ja tuhkan käsittely.

5. Jätteiden fossiilisia osia pidetään fossiilisina polttoaineina ja uusiutuvia osia uusiutuvina polttoaineina.

 

2.10.2012