Järjestöjen vetoomus: Suomen haettava kasvua – windfall-vero olisi karhunpalvelus

Energiateollisuus Ry ja 11 muuta teollisuuden etujärjestöä sekä ammattiliittoa esittävät, että ns. windfall-veron valmistelu lopetetaan Suomen työllisyydelle ja talouskehitykselle haitallisena. Järjestöjen kannanoton mukaan sähköntuotannon verottaminen olisi myös mittava karhunpalvelus Suomelle investointiympäristönä. Fortum on samaa mieltä vetoomuksen allekirjoittajien kanssa ja huomauttaa, että kotimaista päästötöntä sähköntuotantoa rankaiseva vero on myös ristiriidassa Suomen energia- ja ilmastopoliittisten tavoitteiden kanssa.

6.3.2014