Kannanotot

 

Kommentit

15.4.2014 Uudet valtiontukiohjeet vievät energian tukijärjestelmiä hitaasti markkinaehtoisempaan suuntaan

10.2.2014 Fortumin lausunto valtioneuvoston kirjelmään eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston ydinturvallisuusdirektiiviksi

22.1.2014 Fortumin kommentit EU:n energia- ja ympäristöperusteisten valtiontukien suuntaviivaehdotukseen

20.12.2013 Fortum tukee Euroopan komission pyrkimystä selkeyttää energia- ja ympäristöperusteisten valtiontukien sääntöjä

20.11.2013 Fortumin lausunnot voimalaitosverolaista (windfall-vero) valtiovarainvaliokunnan verojaostolle ja talousvaliokunnalle

11.11.2013 Energiayhtiöt: Vuoteen 2030 tähtäävän ilmasto- ja energiapolitiikan tulisi perustua yhteen päästötavoitteeseen

5.11. 2013 Euroopan energiamarkkinat tienhaarassa - komission ohjeistuspaketti uusiutuvan energian tukijärjestelmistä

4.11.2013 Fortumin pääekonomisti Simon-Erik Ollus: Uusiutuvan energiantuotannon lisääminen ei voi perustua vain tukiin

24.10.2013 53 yrityksen yhteinen kirje Euroopan komissiolle päästökaupan uudistuksen vauhdittamiseksi

16.10. 2013 Pohjoismaiset sähkön vähittäismarkkinat agendalla Pohjoismaiden energiaministerikokouksessa - Suomenkin tulisi tukea sähkön yhteislaskutusta

8.10.2013 Fortumin pääekonomisti odottaa eurooppalaiselta energiapolitiikalta selkeyttä ja johdonmukaisuutta ilmastohaasteen edessä

1.7.2013 Energiayhtiöt tukevat päästökaupan uudistamista

14.6.2013 Selkeämpää ilmasto- ja energiapolitiikkaa - näkemyksiä EU:n linjauksiksi vuodelle 2030

28.5.2013 EU:n ympäristö- ja energiatukia koskeva valtiontukiohje uudistuu 

23.5.2013 Eurooppa tarvitsee toimivat energian sisämarkkinat

17.4.2013 Uudistettavan sähkömarkkinalain vaatimus 100 %:n toimitusvarmuudesta tulee yhteiskunnalle turhan kalliiksi

11.4.2013 Fortumin kommentit hallituksen esitykseen laiksi biopolttoaineista ja bionesteistä

5.4.2013 Sähkön alkuperän varmentamista koskeva laki selkeyttää asiakkaan asemaa vihreän sähkön ostajana

27.3.2013 EU:n energia- ja ilmastopolitiikka vuodelle 2030: Komission Vihreä Kirja

25.3.2013 Vuosi 2020 lähenee − päivitetyn energia- ja ilmastostrategian tavoitteet saavutettavissa investointiympäristöä muokkaamalla

21.3.2013 Fortumin Tapio Kuula hallitusriihen linjauksista: yhteisöveron alentaminen tukee investointeja 

22.10.2012 Fortumin lausunto hallituksen esityksestä laiksi biopolttoaineiden ja bionesteiden kestävyydestä 

11.6.2012 Fortumin näkemykset EU:n vuoden 2020 jälkeisistä energia- ja ilmastotavoitteista

8.12.2011 EU:n ehdotus uudeksi tutkimus- ja innovaatio-ohjelmaksi, Horizon 2020

6.9.2011  Fortum kommentoi energiatehokkuusdirektiiviä

20.6.2011 Fortum Suomen uudesta hallitusohjelmasta

14.6.2011 Fortum tukee Eurelectricin kannanottoa yhteiseurooppalaisen energiatulevaisuuden tavoitteista

19.4.2011 Fortum tukee markkinatoimijoiden visiota eurooppalaisista sähkömarkkinoista vuonna 2030

22.3.2011 Fortumin näkemys älykkäistä verkoista

31.1.2011  Lausunto hallituksen esityksestä päästökauppalaiksi

23.6.2010 Fortum's response to the Commission consultation on the new energy strategy for Europe 2011-2020  

Kannanotot
17.4.2014 Fortumin kannanotto EU:n komissiolle Euroopan sähkön vähittäismarkkinoiden kehittämisestä

19.03.2014 Eurooppalaisten energiayhtiöiden toimitusjohtajat odottavat huippukokoukselta välittömiä toimenpiteitä Euroopan energiamarkkinoiden turvaamiseksi

15.11.2013
Euroopan päättäjät valmistautuvat keskustelemaan EU:n vuoden 2030 ilmastopolitiikan suuntaviivoista ja päästökauppajärjestelmän muutoksista - Fortumin kannanotto ilmastopolitiikkaan

11.11.2013 Vahva ydinvastuujärjestelmä ja ydinturvallisuuden korkea taso tärkeää Euroopassa — Fortumin kannanotto kansainvälisen ydinvastuujärjestelmän vahvistamiseen

5.2.2013 Järjestöjen vetoomus: Suomen haettava kasvua – windfall-vero olisi karhunpalvelus

7.12.2012 Sähkön pientuotanto hyödyttää kuluttajia ja koko yhteiskuntaa

14.12.2010 Integroidut eurooppalaiset sähkömarkkinat 

1.11.2010 Jätteiden energiahyötykäyttö 

1.11.2010 Integroidut pohjoismaiset sähkön vähittäismarkkinat

28.4.2014