Eurooppalaisten energiayhtiöiden toimitusjohtajat odottavat huippukokoukselta välittömiä toimenpiteitä

Euroopan valtionpäämiehet kokoontuvat torstaina, 20.3.2014, Brysselissä Eurooppa-neuvoston kokoukseen, jonka aiheena on keskustelu Euroopan tulevasta energia- ja ilmastopolitiikasta. Fortum peräänkuuluttaa yhdessä 10 muun johtavan eurooppalaisen energiayhtiön kanssa (niin sanottu Magritte-ryhmä) valtionpäämiehiltä kattavia, kunnianhimoisia, realistisia ja oikea-aikaisia päätöksiä Euroopan ilmasto- ja energiapolitiikan suunnan kääntämiseksi oikealle uralle.

Viime vuoden toukokuussa energiayhtiöiden toimitusjohtajat käynnistivät keskustelun Euroopan energiamarkkinoiden kriittisestä tilasta. EU:n nykyinen energiapolitiikka sekä jäsenmaiden kansalliset päätökset ovat johtaneet paradoksaaliseen tilanteeseen, jossa energian toimitusvarmuus on heikentynyt, kasvihuonekaasupäästöt lisääntyneet ja alan investointiedellytykset heikentyneet samalla kun kuluttajien ja teollisuuden maksaman sähkön hinta on noussut kohtuuttomasti.

Euroopan komission tammikuussa antama ehdotus tulevaksi ilmasto- ja energiapolitiikaksi on askel oikeaan suuntaan. Valtionpäämiesten tulisikin päästä pikaisesti ratkaisuun Euroopan energia- ja ilmastopolitiikan suunnasta vuosille 2020 - 2030.

Yhdenmukaisemmalla eurooppalaisella energiapolitiikalla ja siirtoyhteyksiin investoimalla voidaan parantaa kilpailukykyä, lisätä markkinoiden vakautta sekä sääntelyn ennakoitavuutta. Näin myös varmistetaan, että asiakkaat saavat kilpailukykyiseen hintaan vähäpäästöistä sähköä.

Päätöksenteon tueksi Magritte-ryhmä on valmistellut yhdeksänkohtaisen suosituksen* (liitteenä englanniksi) energiamarkkinoiden kehittämiseksi. Suositukset käsittelevät energian hintakilpailukyvyn parantamista, yhden ohjaustavoitteen (CO2) ensisijaisuutta, EU:n päästökauppajärjestelmän vahvistamista, uusiutuvan energian saattamista osaksi energiamarkkinoita sekä toimitusvarmuuden parantamista.

Yhdeksän suositusta EU:n huippukokoukselle*:

1) Markkinaehtoinen EU:n päästökauppajärjestelmä (EU ETS) ensisijaiseksi keinoksi vähentää kasvihuonekaasuja.
2) Tavoitteiden yhdenmukaistaminen kansainvälisissä neuvotteluissa tärkeimpien kumppaneiden (US, Kiina ja muut) kanssa.
3) Energian hintojen tulee selkeämmin heijastaa energiantuotannon kustannuksia.
4) Uusiutuvan energiantuotannon tukien sopeuttaminen markkinatilanteeseen ja uusiutuvan energian asteittainen liittäminen osaksi energiajärjestelmää.
5) Euroopan johtoaseman säilyttäminen kunnianhimoisella tutkimus- ja kehityspolitiikalla. 
6) Vähähiilisten energialähteiden monipuolistaminen energiavarmuuden turvaamiseksi.
7) Siirtoyhteyksien moninkertaistaminen vähähiilisten energialähteiden tuontimahdollisuuksien parantamiseksi.
8) Luotettavan ja joustavan säätö- ja varakapasiteetin palkitseminen toimitusvarmuuspalveluna sähkön toimitusvarmuuden varmistamiseksi.
9) Tavoitteena joustava, läpinäkyvä ja toimiva energian sisämarkkina.

 

 

19.3.2014