Fortumin kannanotto EU:n komissiolle Euroopan sähkön vähittäismarkkinoiden kehittämisestä

Fortumin (englanninkielisen) vastauksen löydät kokonaisuudessaan sivun alareunan linkeistä.

Fortumin keskeiset viestit sähkön vähittäismarkkinoiden kehittämistarpeista: 

Fortumin mielestä sähkön vähittäismarkkinoiden kehittämisen edellytyksenä ovat hyvin toimivat sähkön tukkumarkkinat. Sen vuoksi EU:n kolmannen energiamarkkinalainsäädännön täytäntöönpano on saatava viipymättä päätökseen, mukaan lukien markkinasääntöjen ja verkkokoodien laatiminen. Tukkumarkkinoilta tulevien hintasignaalien tulee näkyä myös loppukuluttajalle minkä vuoksi vielä jäljellä olevista säännellyistä kuluttajahinnoista on luovuttava.

Vähittäismarkkinoilla toimivien eri osapuolten rooleja ja työnjakoa tulisi selventää ja sopia yhteisistä periaatteista. On tärkeää, että säännelty verkkoliiketoiminta ei toimi kilpailluilla markkinoilla koska tämä asettaisi yritykset eriarvoiseen asemaan.

Älykkäät sähkömittarit ja tuntipohjainen hinnoittelu ovat tehokkaita keinoja, joiden avulla loppuasiakas pystyy vaikuttamaan omaan kulutukseensa, sähkölaskuunsa ja hiilijalanjälkeensä. Ne tarjoavat myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia innovatiivisille yrityksille mm. erilaisten palvelukonseptien ja sähkötuotteiden kehittämisen muodossa. On tärkeää, ettei tätä kehittyvää markkinaa säännellä liian raskaasti. Avoin kilpailu on paras keino edistää sekä tehokkuutta että asiakaslähtöisten palvelujen kehittämistä.

Vaihtelevan uusiutuvan energian nopea lisääntyminen sekä hajautetun pienen mittakaavan sähkön- ja lämmöntuotannon yleistyminen aiheuttavat haasteita energiajärjestelmälle. Erilaisille kysyntäjoustoon ja kuormanohjaukseen liittyville tuotteille ja palveluille on kasvavaa kysyntää. Myös näiden osalta on tärkeää selventää eri toimijoiden roolit ja vastuut ja taata kaikille toimijoille tasapuoliset toimintaolosuhteet.

Muun muassa uusiutuvan energian tukijärjestelmien, verorasituksen kasvamisen sekä kallistuvien verkkokustannusten johdosta loppuasiakkaiden maksamat hinnat ovat tasaisesti nousseet vaikka sähkön tukkumarkkinahinnat ovat samaan aikaan laskeneet. Kohonneet hinnat ovat nostaneet useissa maissa esille keskustelun energiaköyhyydestä. Fortumin mielestä energiaköyhyyteen pitää puuttua mutta ei energiapolitiikan keinoin vaan tarvittaessa sosiaalipoliittisin toimin.

28.4.2014