Fortum arvioi sähköverkkojensa tulevaisuutta ja hakee sopivinta ratkaisua

Aamulehden pääkirjoituksessa (5.11.2013) pohditaan Fortumin sähkönsiirtoliiketoiminnan tulevaisuuden vaihtoehtojen arviointia tavalla, joka kaipaa täsmentämistä.

Fortum kertoi tammikuussa, että arvioimme sähköverkkoliiketoimintamme tulevaisuuden vaihtoehtoja, myynti mukaan luettuna. Toisin kuin pääkirjoituksessa annetaan ymmärtää, arviointi perustuu yksinomaan Fortumin strategiaan: Tavoitteenamme on kasvaa vähäpäästöisen sähkön tuottajana, energiatehokkaassa sähkön ja lämmön yhteistuotannossa sekä myynnissä.

Pääkirjoituksessa arvioitiin myös Fortumin Venäjän liiketoimintojen kannattavuutta ja näkymiä. Venäjän investointiohjelman kahdeksasta uudesta voimalaitosyksiköstä on valmiina vasta neljä yksikköä. Ne muodostavat alle puolet yhteenlasketusta uudesta kapasiteetista. Seuraavaksi valmistuvat yksiköt ovat kaikkein suurimpia ja kasvattavat kapasiteettia enemmän. Keskeneräisestä ohjelmasta huolimatta Russia-divisioonamme on voitollinen. Venäjän toimintojen käyttökate, eli tulos ennen rahoituseriä ja poistoja, oli tammi-syyskuun osavuosikatsauksessa 200 miljoonaa euroa viimeisen 12 kuukauden ajalta.

Voimalaitoksen rakentaminen on pitkä urakka ja investoinnit sitovat pääomaa ennen kuin niistä saadaan tuottoja. Käytännössä Venäjän investoinnit on jo suurelta osalta maksettu, mutta täyttä tuottoa voidaan odottaa, kun kaikki uudet laitokset ovat kaupallisessa käytössä. Valmistuttuaan vuonna 2015 voimalaitosverkostomme on Venäjän tehokkain ja modernein. 

Kirjoittaja nostaa myös esille huolen Suomen sähköverkon huoltovarmuudesta ja kotimaisesta omistuksesta. Fortumin osuus Suomen jakeluverkoista on noin 20 %. Mikäli sähköverkkoliiketoimintamme myytäisiin ulkomaiselle omistajalle, nousisi ulkomaisen omistuksen osuus Suomen sähköverkoista vasta noin kolmannekseen.

Suomessa toimii ulkomaisessa omistuksessa olevia sähköverkkoyhtiöitä, mikä ei ole ollut asiakkaiden tai yhteiskunnan kannalta millään tavalla pulmallista. Verkkoyhtiöiden on - omistajasta riippumatta - aina huolehdittava verkon kunnosta ja ylläpidosta suomalaisten säädösten mukaan, suomalaisen viranomaisen valvonnan alaisena. Verkot myös pysyvät Suomessa eikä niitä voi viedä maasta. Verkkoliiketoiminnan arviointi kerrottiin hyvissä ajoin juuri siksi, että asiaa voidaan pohtia monesta näkökulmasta.

Helena Aatinen
Viestintäjohtaja
Fortum Oyj

14.11.2013